Preken | Biskop Erik Varden | 15. søndag i det alminnelige kirkeår

Prekene fra St Olav domkirke er et samarbeidsprosjekt mellom EWTN Norge og St Olav domkirke
Ansvarlig produsent og regi: Pål Johannes Nes

Følg biskop Erik Varden her
https://coramfratribus.com/

Støtt vårt arbeid på vipps 650212.