Preken | Biskop Erik Varden O.C.S.O | 1.søndag i fastetiden

Prekene fra St Olav domkirke er et samarbeidsprosjekt mellom EWTN Norge og Trondheim stift.

Støtt EWTN Norge – St Rita Radio på Vipps 650212
Støtt St Olav domkirkemenighet på Vipps 578393

YouTube player

Prekene fra St Olav domkirke er et samarbeidsprosjekt mellom EWTN Norge og Trondheim stift.
Ansvarlig produsent: Pål Johannes Nes

Lese hele preken her:
http://coramfratribus.com/no/ord-om-ordet/

Sendingen er produsert av EWTN Norge.
Støtt vårt arbeid på vipps 650212.
Ⓒ EWTN Norge 2022