Preken | Biskop Erik Varden O.C.S.O | Langfredag

I fotvaskingen ligger mer enn et bud om å gjøre godt mot underprivilegerte; det er korsets mysterium vi møter.

YouTube player

Prekene fra St Olav domkirke er et samarbeidsprosjekt mellom EWTN Norge og Trondheim stift.

Ansvarlig produsent: Pål Johannes Nes

Lese hele preken her:
http://coramfratribus.com/no/ord-om-ordet/

Sendingen er produsert av EWTN Norge.

Støtt vårt arbeid på vipps 650212.
Ⓒ EWTN Norge 2023