Preken p. Carlo | Biskop Bernt 70 år | 23. søndag i det alminnelige kirkeår

Preken holdt av sogneprest Carlo i St. Olav domkirke med hilsen til 70-årsjubilant biskop Bernt Eidsvig.

Video: Flerkameraproduksjon ved frivillige fra St Olav domkrike,Oslo
Foto: C-F Wesenberg
Regi: Pål Johannes Nes


Støtt vårt arbeid på vipps 650212.