Preken | p. Egil | 19. søndag i det alminnelige kirkeår

Prekene fra St Olav domkirke er et samarbeidsprosjekt mellom EWTN Norge og St Olav domkirke

Ansvarlig produsent og regi: Pål Johannes Nes

Sendingen er produsert av EWTN Norge.

Støtt vårt arbeid på vipps 650212.