Så stor er Guds kjærlighet

Ingen trær vokser inn i himmelen, sier et kjent ordtak. Er det sant, mon tro?
Tenker vi på vår kristne tro, er det uten tvil mulig at trær, ved hjelp av vår tro, kan vokse inn i himmelen. Fordi, for Gud er ikke noe under for stort, ei heller for lite.

Like etter gikk Jesus til byen Nain. Lærlingene hans og mye folk gikk sammen med ham. De nærmet seg byporten. Nettopp da kom et gravfølge ut av byen. De bar med seg en ung mann som var død. Han var enebarn, og moren hans var enke. En stor folkemengde fra byen gikk sammen med henne. Herren så på moren, og han følte med henne. Han sa: «Ikke gråt!» Så gikk han fram og la hånden på båren. De som bar den døde, stanset. Jesus sa: «Unge mann, jeg sier deg: Stå opp!» Den døde satte seg opp. Han begynte å snakke. Og Jesus ga ham til moren.
Alle ble grepet av ærefrykt. De lovpriste Gud og sa: «En stor profet har stått fram hos oss. Gud har kommet for å hjelpe folket sitt!»

Om Jesus kan oppvekke døde, og selv oppstå fra de døde, da er det sannelig ingen sak for Gud å la et tre vokse inn i himmelen.
Unge mann, jeg sier deg: Stå opp!» Den døde satte seg opp.
Undrenes tid er ikke forbi, sier et annet ordtak, og dette er et ordtak som er helt sant, undrenes tid er virkelig ikke forbi.
Det som kreves, er at vi TROR.
Om vi ikke tror, vil vi heller ikke se undrene som finnes i vårt eget liv, som finnes i vår egen hverdag. Om vi ikke lytter, vil vi ikke høre Guds stemme. Om vi ikke åpner øynene for å se at Gud gjør under, da forblir vi blinde.

Den blindfødte som møter Jesus tror og han blir helbredet, selv om han ikke med sin menneskelige forstand forstår hva som skjer. Han prøver ikke å forklare, men sier bare:
En som heter Jesus, laget til leire og smurte på øynene mine og sa: ‘Gå til Siloa-dammen og vask deg!’ Jeg gikk dit, og da jeg hadde vasket meg, kunne jeg se. »
Vi skal be om å bli seende, slik at hver enkelt av oss kan se de undre og mirakler som finnes i våre liv. Kanskje er vi ytre sett ikke blinde, døve, lamme eller spedalske, men vi trenger alle Guds frelse og helbredelse.
Nettopp da helbredet Jesus mange for sykdommer og plager og onde ånder, og han ga mange blinde synet. Og han svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt:

Blinde ser, lamme går,
spedalske renses, døve hører,
døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.
Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg .»

Trær kan vokse inn i himmelen.

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF