Søndagsfrø | 2.søndag i advent

Sogneprest i Kristus Konge menighet i Narvik, p. Rafal Ochojski MSF, har en kort refleksjon knyttet til søndagens evangelium.

P. Rafal lager også serien “Noen sekunder om Kirkens under” som du finner her:

YouTube player

Evangelium 2.søndag i advent – Matt 3,1–12
I de dager trådte Johannes Døperen frem med sin forkynnelse, i Judeas ødemarker. Han sa: «Vend om, for himlenes rike er nær!» – Det er om ham det tales hos profeten Jesaja, der det heter: «En røst roper i ødemarken: Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham!»

Johannes hadde en kledning av kamelhår og et lærbelte om livet; han levde av gresshopper og vill honning.

Folk fra Jerusalem, fra hele Judea og hele landet langs Jordan kom ut til ham. De bekjente sine synder, og han døpte dem i Jordan. Men da han la merke til at det var mange fariseere og saddukeere som også kom for å bli døpt, sa han til dem:

«Ormeyngel! Hvem har varslet dere om å flykte fra den kommende straff? Så bær nå en frukt som viser at omvendelsen er noe verd! Og innbill dere ikke at det er nok å si: ‘Vi har Abraham til far!’ For det sier jeg dere, at selv disse stenene kunne Gud vekke til live og gjøre til Abrahams barn. Øksen ligger alt klar ved roten av trærne; og hvert tre som ikke bærer god frukt, skal bli hugget ned og kastet på ilden.»

«Jeg døper dere med vann, som tegn på omvendelse; men han som kommer etter meg, er mektigere enn jeg – ham er jeg ikke engang verdig til å bære sandalene for. Og han skal døpe dere i Hellig Ånd og i ild. Han kommer med kasteskovlen i sin hånd, og renser treskeplassen fra ende til annen. Så skal han samle hveten inn i kornboden, men agnene skal han la brenne i en ild som aldri går ut.»
(katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF