Søndagsfrø | 28. søndag i det alminnelige kirkeår

Sogneprest i Kristus Konge menighet i Narvik, p. Rafal Ochojski MSF, har en kort refleksjon knyttet til søndagens evangelium.

P. Rafal lager også serien “Noen sekunder om Kirkens under” som du finner her:

YouTube player

Evangelium 27. søndag i det alminnelige kirkeår:
En gang på veien opp til Jerusalem kom Jesus til en landsby; det var i grenseegnene mellom Samaria og Galilea.

Der kom det mot ham ti spedalske. De ble stående langt borte og rope etter ham: «Jesus, mester, ha miskunn med oss!»

Da han så dem, svarte han: «Gå og vis dere for prestene.» Og mens de var på vei, ble de renset.

Men en av dem, straks han så at han ble frisk, vendte om og priste Gud med jubelrop, og kastet seg nesegrus for Jesu føtter og takket ham. Det var en samaritan.

Jesus spurte da: «Ble ikke alle ti renset? Eller hvor er de andre ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å takke Gud?»

Og så sa han til ham: «Reis deg bare og gå. Din tro har frelst deg.»

(katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF