Søndagsfrø | 3.søndag i advent

Sogneprest i Kristus Konge menighet i Narvik, p. Rafal Ochojski MSF, har en kort refleksjon knyttet til søndagens evangelium.

P. Rafal lager også serien “Noen sekunder om Kirkens under“.

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Evangelium 3.søndag i advent – Matt 11,2–11
På den tid hadde Johannes i fengslet hørt om hva Kristus gjorde; og gjennom sine disipler sendte han bud for å spørre: «Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen?»

Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser og lamme går, spedalske blir renset og døve får høre, døde oppstår, og Det Glade Budskap forkynnes for de fattige. Og: Salig er den mann som ikke lar seg rokke i sin tillit til meg.»

Mens utsendingene gav seg på tilbakeveien, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier for vinden? Nei. Man hva var det da dere gikk ut for å se? En mann kledd i fine klær? Heller ikke: De som bærer fine klær, de ferdes på kongenes slott. Så hvorfor gikk dere da dit ut? For å se en profet? Ja, sier jeg, og noe mer enn en profet. For det er om ham det står skrevet: ‘Se, jeg sender mitt sendebud foran deg, han skal rydde den vei du skal gå.’ Og det sier jeg dere: Blant alle dem som er født av en kvinne, er det ikke stått frem noen større enn Johannes Døperen. Men i himlenes rike er selv den minste større enn han.»
(katolsk.no)

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF