Søndagsfrø | Lykkelige | 4. søndag i det alminnelige kirkeår

Sogneprest i Kristus Konge menighet i Narvik, p. Rafal Ochojski MSF, har en kort refleksjon knyttet til søndagens evangelium.
P. Rafal lager også serien “Noen sekunder om Kirkens under“.Evangelium Matt 5,1–12a
På den tid så Jesus mengden av mennesker og gikk opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene flokket seg om ham. Da tok han til orde for å undervise dem, og sa:
«Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike tilhører dem.
Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie.
Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.
Salige er de som hungrer og tørster etter Guds rettferd, for de skal få stillet sin sult.
Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem.

Ja, salige er dere, når dere for min skyld blir spottet og forfulgt, og all slags ondskap blir løyet dere på, – gled dere og fryd dere da! For en stor lønn venter dere i himlene.»

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF