Sr. Maria Bozena av Kristus Forløseren ny priorinne
Torsdag den 18. april ble det avholdt priorinnevalg i vårt klosterkapittel, der sr. Maria Bozena av Kristus Forløseren ble valgt til priorinne for de neste tre år.
Valget ble ledet av p. Serafin av den hl. Treenighet OCD som er delegert ansvaret for provinsens søstre. Etter å ha sunget Te Deum, samlet vi oss i koret for homagium, der vi lover den nyvalgte priorinnen lydighet.
Deretter fulgte valget av klosterets råd.
Følgende ble valgt til rådet:
sr. M.Natalia av Eukaristien, sr. M.Bronislawa av Jesus Hostien, sr. M.Estera av Den Hellige Ånd og sr. M. teresa Hosanna av Jesusbarnet.
Vi takker Gud for vår nyvalgte priorinne og betror henne og hennes tjeneste til deres forbønn.
Karmelittnonnene