Synoden om synodalitet og Den synodale vei

Synoden om synodalitet og Den synodale vei

I oktober 2023 innledes den universelle fasen av ‘Synoden om synodalitet’. Etter en prosess som har forsøkt å lytte til de troendes ønsker og behov på lokalt og deretter kontinentalt nivå, møtes den synodale forsamlingen, hvorav flesteparten er biskoper, i Roma. I Tyskland, mellom desember 2019 og mars 2023, har det pågått en prosess, kalt Der synodale weg, eller Den synodale vei, som har et lignende navn, men likevel er uavhengig av den synodale prosess i Den katolske kirke. Hva er de største forskjellene mellom dem?

Synoden om synodalitet

En ‘synode’ er i Kirkens språk en samling biskoper som kommer sammen for å drøfte et tema med relevans for den universelle Kirke og for å gi råd til paven. Bispesynoden er en egen institusjon i Den katolske kirke, opprettet av Pave Paul VI den 15. september, 1965, like før slutten av Det annet Vatikankonsil. Bispesynoden møtes regelmessig, og har siden dens opprettelse diskutert temaer som Rettferdighet i verden (1971), Kirken i Asia (1998), Biskopens rolle (2001), Eukaristien (2004), og Guds Ord (2008). I 2015 var temaet ‘Familien’, og i 2019 handlet det om Kirken i Amasonas.

En synode er ikke det samme som et konsil (kirkemøte), som er et uttrykk for Kirkens ekstraordinære læreembete, hvor biskopene i enhet med paven underviser de troende og fastsetter disipliner. Ved synoder tar man utgangspunkt i et Instrumentum Laboris, et arbeidsdokument, og stemmer over hvilke forslag og refleksjoner man vil bringe frem for Den hellige far. Derpå vil Paven utgi en post-synodal uttalelse, hvor han kan velge å handle ifølge biskopenes forslag. Det er dette dokumentet som til syvende og sist har innvirkning på Kirkens liv, selv om diskusjonene ved synoden kan ha en egenverdi.

Vatican City – October 27, 2019: Pope Francis celebrated the closing Mass of the Synod of Bishops for the Pan-Amazon region, in St. Peter’s Basilica, Oct. 27, 2019.
Photo: Catholic News Agency

Synoden om synodalitet er det nyligste møte i Bispesynoden, som begynte i 2021 og avslutter i 2024. Pave Frans har innbudt katolikker til å be for denne synoden, så den bærer frukt for Kirken.

Den synodale vei

Den synodale vei begynte i Tyskland i 2019, på initiativ fra Den tyske bispekonferansen og Sentralkomiteen for tyske katolikker (ZdK), og den ble ferdig 11. mars, 2023. Årsaken var et ønske om bedre håndtering av overgrep. Imidlertid gikk diskusjonen etter hvert over til å omhandle Den katolske kirkes tro og moral på flere punkter som Kirkens øvrighet har uttalt seg definitivt om. Blant forslagene som Den synodale vei kom med, var å tillate kvinnelige diakoner, revurdere geistlig sølibat, tillate legfolk å holde prekener, åpne for velsignelser av likekjønnede par, og forandre kirkebøkene så man kan bytte kjønn.

Som reaksjon på dette har Vatikanet og Pave Frans personlig rettet kritikk mot Den synodale vei. I juni, 2022, sa Pave Frans for eksempel: «Jeg sier til tyske katolikker: Tyskland har en flott protestantisk kirke, men jeg vil ikke ha en til».

Av Peder Josef Foss – EWTN Norge

Referanser

https://www.vatican.va/roman_curia/synod/index.htm

https://www.catholicnewsagency.com/news/252842/german-bishops-meet-with-pope-francis-at-the-vatican-amid-concern-over-synodal-way

https://www.pillarcatholic.com/p/germanys-synodal-way-how-delegates-voted-and-whats-next

https://www.synodalerweg.de/


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF