Tilgivelsens helbredende kraft

Evangelium Matt 9,1–8
På den tid gikk Jesus ombord i båten, satte over og kom til sin egen by. Der bragte de til ham en lam mann som lå på en seng. Og da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Fatt mot, min sønn! Dine synder er deg tilgitt!» Noen av de lovkyndige sa ved seg selv: «Dette er gudsbespottelse.» Jesus så hva de tenkte og sa: «Hvorfor er dere så ondsinnet? Hva er lettest, å si: ‘Dine synder er deg tilgitt’ – eller: ‘Reis deg og gå omkring?’ Men for at dere skal vite at Menneskesønnen her på jorden har makt til å tilgi synder – » – så sier han til den lamme: «Reis deg, ta din seng og gå hjem!» Og mannen reiste seg, og gikk hjem. Da folkemengden så det, ble de grepet av ærefrykt og priste Gud, som hadde gitt mennesker en slik makt.

Tilgivelsens helbredende kraft
Av Pål Johannes Nes

I dag, hvor vi også minnes den hellige Maria Goretti, gir dagens evangelium (Matt 9,1-8) oss en levende illustrasjon av troens kraft og tilgivelsens gave. En lam mann blir brakt til Jesus, og det er troen til de som bærer ham som først fanger Herrens oppmerksomhet. Dette peker mot betydningen av fellesskapet i troen, og hvordan vår felles tro kan bringe mirakler til dem rundt oss.

Men hva er det som virkelig rører ved mitt hjerte i dette evangeliet? Det er at Jesus ser inn i den lamme mannens sjel og sier de helbredende ord: “Dine synder er deg tilgitt!”. Her blir vi minnet på at den fysiske helbredelsen er forbundet med den åndelige. Det er i tilgivelsen at vi finner sann helbredelse og frihet.

I dag ærer vi og ber om forbønn fra den hellige Maria Goretti, som var en ung jente som ofret livet for renhet og kyskhet. Hun ble brutalt angrepet og dødelig såret i en alder av bare elleve år. Det som gjorde henne hellig, er hennes evne til å tilgi. På dødsleiet tilga hun sin angriper og ba om at han en dag kunne være med henne i himmelen.

Det eneste kjente fotografiet av Maria Goretti, datert tidlig 1902.
Foto: Wikipedia

Maria Goretti personifiserer den tilgivelse som Jesus taler om i evangeliet. Som den lamme mannen, bærer hun et vitnesbyrd om en dypere helbredelse – som går utover det vanlige og berører hjertet på en dyp og varig måte. I sitt siste åndedrag viser hun oss hvordan tilgivelsens kraft kan frigjøre oss og lede oss nærmere Gud.

Så, hvordan skal vi bruke dette i våre liv? Vi blir alle båret frem av troen til de rundt oss på et eller annet tidspunkt. Samtidig må vi strebe etter å være som Maria Goretti, modige nok til å tilgi, selv i de mest smertefulle øyeblikk.

La oss i dag, inspirert av både evangeliet og den hellige Maria Goretti, bære hverandre i tro, åpne våre hjerter for tilgivelsens helbredende kraft, og vandre modig på den vei som fører til den dypeste form for helbredelse – enhet med vår Himmelske Far.

Hellige Maria Goretti, be for oss!

Les mer om hellige Maria Goretti her.

Bli bedre kjent med den hellige Maria Goretti


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF