Vær sterk, min sjel, i denne tid

I min ungdom, før jeg konverterte, var jeg fra tid til annet innom ulike kristne ungdomsgrupper, men jeg fant først hjemmet mitt i den katolske kirke. Det betyr ikke at det var noe «galt» i disse miljøene, det betyr bare at jeg ikke fant min plass.

En salme vi ofte sang, var Svein Ellingsens vakre salme «Vær sterk min sjel, i denne tid» nydelig tonesatt av Egil Hovland.

Vær sterk, min sjel, i denne tid,
når du har tungt å bære.
Hold ut i prøvens stund og lid
de døgn du går i lære.
En dag til slutt
blir mørket brutt
av lyset fra Guds fremtid.

En vakker tekst, men som ikke fikk plass i vår katolske Salmebok, da den ikke umiddelbart passer så godt inn i vår katolske liturgi, men er likevel verd å bli kjent med.

Vi gjennomgår alle sammen tunge tider, krevende tanker og mørke dager. Når livet er stridt, og lyset vanskelig å få øye på, er det godt å gripe fatt i tekster som kan vise oss veien videre, ut av tunnelen.

For, som Ellingsen skriver; mørket blir da det som modner oss, etter natten kommer alltid solrenningen, og dagen lysner.

Se, mørket blir din modningstid!
Hold ut til natten vender!
Se bort fra angst og indre splid,
du er i gode hender!
Se, du er fri
og lever i
Guds løfterike fremtid.

Fremtiden er alltid løfterik og håpefull om vi vender blikket mot Gud og Guds lys, vi må bare løfte blikket fra oss selv og ut.

Også Salmisten synger håpet i Salme 23, vers 4 :

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Av sr Ragnhild Marie op


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF