1.mars på St Rita – og her er noe større enn Jona

1.mars på St Rita – EWTN Norge | 1. uke i fasten, onsdag

Herre, kom din miskunn ihu og din barmhjertighets gjerninger,
for de er fra evighet.
La aldri våre fiender herske over oss.
Frels oss, Israels Gud, fra alle våre trengsler!

Herre, se i din godhet til ditt folks iver og kjærlighet, og la fastetidens forsakelse fornye oss på legeme og sjel.
Ved vår Herre…

Evangelium Luk 11,29–32
På den tid samlet det seg store mengder omkring Jesus, da tok han ordet og sa: «Vår samtid er ond, den forlanger jærtegn. Men det eneste tegn den skal få, er Jona’s tegn. For på samme måte som Jona ble et jærtegn for folket i Ninive, slik skal også Menneskesønnen bli et jærtegn for folket her. Dronningen fra Syden skal stå frem ved Dommen sammen med folket fra vår egen tid, og dømme det. For hun kom fra verdens ende for å høre Salomos visdom – og her er noe større enn Salomo. Ninives innbyggere skal stå frem ved Dommen sammen med folket fra vår egen tid, og dømme det. For de omvendte seg da de hørte Jona’s forkynnelse – og her er noe større enn Jona.»
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 3):


Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF