15. februar på EWTN Norge

15.februar på EWTN Norge | Torsdag etter askeonsdag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans klokken 12.00
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

 

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Da jeg ropte til Herren, hørte han min røst.
Han fridde meg fra dem som truet meg.
Kast din byrde på Herren, han har omsorg for deg!

Kirkebønn

Vi ber deg, Herre, la din Ånd vekke oss til vår gjerning og ledsage oss med din hjelp, så alt vårt arbeid må utgå fra deg, bæres av deg og fullendes i deg.
Ved vår Herre…

1.Lesning 5 Mos 30,15–20

Moses talte til folket og sa: Se, i dag legger jeg frem for deg livet og det gode og døden og det onde. Vil du adlyde budene fra Herren din Gud, som jeg gir deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne deg i det landet du går inn i og legger under deg.

Dersom du i ditt hjerte vender deg bort og ikke er lydig, men lar deg rive med, så du bøyer deg og tilber andre guder og dyrker dem, da forkynner jeg dere i dag at dere skal gå helt til grunne. Dere skal ikke få leve lenge i det landet dere drar inn i og legger under dere når dere går over Jordan.

Jeg tar i dag himmel og jord til vitne på at jeg har lagt frem for dere liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og din ætt kan få leve! Elsk Herren din Gud, så du adlyder ham og holder fast ved ham! Da skal du få leve og bo lenge i det land som Herren din Gud svor at han ville gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob.

Responsoriesalme Sal 1,1-2.3.4+6

Omkved: Salig den mann som setter sin lit til Herren.

Salig den som ikke følger de ugudeliges råd
og ikke vandrer syndens vei,
som ikke sitter i spotteres lag,
men har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt.

Han er lik et tre plantet nær rinnende bekker,
som gir sin frukt i rette tid og ikke står med vissent løv.

Alt hva han gjør, det får han lykke til.
Men slik går det ikke dem som er uten Gud.
De er lik agner som spredes for vinden.

For Herren kjenner veien der de rettferdige vandrer.
Men veien som de ugudelige velger, fører til undergang.

Evangelievers

Omvend dere, sier Herren, for himlenes rike er kommet nær.

Dagens evangelium Luk 9,22–25

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Menneskesønnen skal få meget å lide; han skal bli forkastet av de eldste og yppersteprestene og de lovkyndige og bli slått ihjel, og tredje dagen efter skal han bli oppvakt fra de døde.»

Så sa han til dem alle: «Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, hver dag ta sitt kors opp, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det, mens den som setter livet til for min skyld, han skal frelse det. Hva gagn har vel et menneske av å vinne hele verden, dersom prisen er hans egen undergang?»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her


Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF