Den hellige Katarina av Siena

Den hellige Katarina av Siena

Den hellige Katarina var dominikaner av tredje orden, kjent som fredsstifter og pavens rådgiver. Hun gjorde egenhendig slutt på pavenes eksil i Avignon på 1300-tallet. Hun er skytshelgen for Italia og Europa, og hennes festdag er 29. april.

Katarina ble født i Siena på Herrens bebudelsesdag 25. mars 1347 og var det 23. av Jacopo og Lapa Benincasas 25 barn. Tvillingsøsteren hennes døde som spedbarn. Som barn var hun svært selvstendig og hadde et usedvanlig intenst bønneliv. Da hun var 7 år gammel, fikk hun den første av sine mystiske visjoner, der hun så Jesus omringet av helgener, sittende i herlighet. Samme år avla hun et løfte om å vie sin jomfrudom til Kristus. Da foreldrene bestemte seg for at hun skulle gifte seg da hun var 16 år gammel, klippet hun av seg håret for å gjøre seg mindre attraktiv, og da faren til slutt innså at han ikke kunne stå imot datterens besluttsomhet, lot han henne få viljen sin.

Hun sluttet seg til dominikanerordenen og levde et tilbaketrukket liv i bønn og meditasjon de neste tre årene, med stadige mystiske opplevelser. Mot slutten av de tre årene kulminerte dette i en ekstraordinær forening med Gud som bare noen få mystikere har opplevd, kjent som “mystisk ekteskap».

Ved siden av de mystiske ekstasene opplevde Katarina mange intense perioder med fortvilelse og følte seg ofte fullstendig forlatt av Gud. Hun avsluttet sin ensomhet på dette tidspunktet og begynte å ta seg av syke, fattige og marginaliserte, spesielt spedalske. Etter hvert som ryktet om hennes hellighet og bemerkelsesverdige personlighet ble kjent i hele Siena, tiltrakk hun seg en gruppe disipler. To av disse ble hennes bekjennere og biografer, og sammen tjente de Kristus i de fattige med stor iver.

Herren kalte henne til et mer offentlig liv mens hun ennå var i 20-årene, og hun opprettet korrespondanse med mange innflytelsesrike personer, ga dem råd og formaninger og formante dem til hellighet. Dette inkluderte selveste paven, som hun aldri nølte med å irettesette når det passet seg.

Flere store politiske handlinger tilskrives den hellige Katarina av Siena. En av dem var
å oppnå fred mellom Den hellige stol og Firenze, som var i krig. En annen var å overbevise paven om å vende tilbake fra sitt eksil i Avignon, noe han gjorde i 1376. Til slutt lyktes hun også med å helbrede det store skismaet mellom tilhengerne av den legitime paven, Urban VI, og hans motstandere. Dette skjedde mens hun lå på dødsleiet.

Den hellige Katarinas dialoger, som er blant klassikerne i italiensk litteratur, er nedtegnelser av hennes mystiske visjoner som hun dikterte mens hun var i en tilstand av mystisk ekstase.

I 1375, under et besøk i Pisa, mottok hun stigmata, selv om de aldri viste seg på kroppen hennes mens hun levde. Dette var noe hun hadde bedt Gud om å slippe. De viste seg først på hennes uforgjengelige legeme etter hennes død. Hun døde i Roma 29. april 1380, 33 år gammel.

Hun ble utnevnt til kirkelærer i 1970 av pave Paul VI.

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF