15.november på EWTN Norge

15.november på EWTN Norge | 32. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN NorgeDirektesending fra St Olav
Se Laudes direkte fra St Olav domkirke i Trondheim kl 08:45

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

La min bønn komme for ditt åsyn,
Herre, vend ditt øre til min klage!

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, hold nådig borte alt som kan skade oss, så vi frigjort på legeme og sjel kan følge din vilje. Ved vår Herre …

1.Lesning Visd 6,1–11

Så hør da, konger, prøv å forstå! Lær av dette, dere herskere på jorden! Lytt, dere som hersker over mange og er stolte over deres skarer av folk. For makten er gitt dere av Herren, og deres velde har dere fått av den Høyeste, som skal granske deres gjerninger og ransake deres råd. Dere er jo hans rikes tjenere, men dere har ikke dømt rett, dere har heller ikke holdt loven, og ikke vandret efter Guds råd. Fryktelig skal han komme over dem som har makten. Den som er liten og ringe, er han barmhjertig mot og tilgir ham; men de veldige skal straffes med velde. For han som er Herre over alle ting, han unnser seg ikke for noen og reddes ikke for noen storhet. For liten og stor har han skapt, og likt sørger han for alle. Men de mektige skal bli ransaket strengt. Til dere, herskere, rettes derfor mine ord, for at dere kan lære visdom og ikke falle. For de som i hellighet har tatt vare på de hellige bud, de skal aktes hellige, og de som har lært dem, skal finne forsvar. Vær derfor begjærlige efter mine ord, lenges efter dem! Så skal dere få lærdom.

Responsoriesalme Sal 82(81),3-4.6-7

Omkved: Reis deg, Herre, hold dom over jorden.

Vær den svake og farløses dommer,
gi de små og elendige rett.
Redd den ringe og den som er i nød,
frels ham fra ondskapens grep.

En gang sa jeg: «Også dere er guder,
den høyestes sønner er dere alle.
Men dere skal allikevel dø som andre,
som én mann skal dere falle.»

Dagens evangelium Luk 17,11–19

En gang Jesus var på vei opp til Jerusalem, kom han til en landsby; det var i grenseegnene mellom Samaria og Galilea. Der kom det mot ham ti spedalske. De ble stående langt borte og rope efter ham: «Jesus, mester, ha miskunn med oss!» Da han så dem, svarte han: «Gå og vis dere for prestene.» Og mens de var på vei, ble de renset. Men en av dem, straks han så at han ble frisk, vendte om og priste Gud med jubelrop, og kastet seg nesegrus for Jesu føtter og takket ham. Det var en samaritan. Jesus spurte da: «Ble ikke alle ti renset? Eller hvor er de andre ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å takke Gud?» Og så sa han til ham: «Reis deg bare og gå. Din tro har frelst deg.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for uke 4, vol. IV
Tekst til tidebønnene finner du her


Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge


Program på norsk fra kl 08:30-09:30, 13.00-14.0 og 17.30 – 21.00
Rosenkrans kl 08.30 og 17.30

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe oss å spre troen i Norge.

Dagens on demand forslag fra EWTN


 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF