16.desember på EWTN Norge

15.desember på EWTN Norge | 2. uke i advent, fredag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans mandag til fredag kl 12.00


Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Allmektige Gud, la din herlighets glans opplyse våre formørkede hjerter, så vi ved din enbårne Sønns komme kan stå frem som lysets barn.
Ved Kristus, vår Herre.

Kirkebønn

Allmektige Gud, gi oss kraft til å våke og vente på din Sønns komme, så vi i tillit til hans løfte kan løpe ham i møte med brennende lamper, han som lever og råder…

1.Lesning Sir 48,1–4.9–11; n: 48,1–4.9–13

Profeten Elia stod frem som en ild, og hans ord brente som en flamme. Han førte stor hungersnød over dem, og ved sin nidkjærhet gjorde han at de ble få. Ved Herrens ord lukket han himmelen, og tre ganger lot han ild falle ned. Du ble forherliget, Elia, ved dine under! Hvem kan rose seg av å være deg lik? Du som ble tatt bort i en ildstorm, i en vogn med ildhester for. Du som efter Skriftens ord skal tre frem i kommende tider for å stille Herrens vrede før den blusser opp, for å vende fedrenes hjerte til barna og gjenoppreise Jakobs stammer. Salige er de som får se deg, salige er de som er hensovet i kjærlighet, for også vi skal få eie livet,

Responsoriesalme Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-1

Omkved: La ditt åsyn lyse så vi blir frelst.

Hør oss, Israels hyrde,
du fører Josef som en hjord.
Du troner over kjeruber,
åpenbar din herlighet for Israels barn.

Vis oss din makt og velde
og kom oss til hjelp.
Herre, hærskarenes Gud, vend tilbake,
se ned fra himmelen.

Ta deg av din vingård,
vern om det du har plantet med din høyre hånd.
Hold din hånd over ham du har ved din høyre,
Adams sønn som du har fostret.
Aldri mer vil vi vike fra deg! Gi oss livet igjen,
så vil vi påkalle ditt navn.

Evangelievers
Halleluja. Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham! Alt som lever skal få se Guds frelse. Halleluja.

Dagens evangelium Matt 17,10–1

På veien ned fra fjellet spurte disiplene Jesus: «Men hva er det da de lovkyndige sier, at først må Elija komme?» Han svarte: «Det er riktig nok: Først skal Elija komme og sette alt i rette stand. Men jeg sier dere én ting til: At Elija alt er kommet, – de kjente ham bare ikke. Og så gjorde de med ham som de fant for godt. Og på samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» Da forstod disiplene at det var Johannes Døperen han talte om.

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for advent uke 2
Tekst til tidebønnene finner du her
Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF