16. februar på EWTN Norge

16.februar på EWTN Norge | Fredag etter askeonsdag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans klokken 12.00
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

 

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Herren har hørt meg og vært meg nådig.
Herren er blitt min hjelper.

Kirkebønn

Herre, støtt med din mektige hjelp oss som gjør bot for våre synder, så vår faste kan finne miskunn for dine øyne.
Ved vår Herre…

1.Lesning Jes 58,1–9a

Så sier Herren: Rop av full hals og spar deg ikke, løft din røst som en lur! Forkynn for mitt folk hva ondt det har gjort, for Jakobs ætt hva de har syndet! Meg søker de dag for dag, de vil gjerne kjenne mine veier. Som om de var et folk som gjør rett, og ikke forlater sin Guds krav! De spør efter mine rettferdige dommer og ønsker at Gud skal være dem nær! «Hvorfor ser du ikke at vi faster, og enser ikke at vi plager oss?» Dere driver handel på fastedagen og kjører alle arbeidsfolk hardt. Når dere faster, blir det strid og trette og neveslag i ondskap. Dere holder ikke faste i dag for at bønnen skal høres i det høye. Er dette den faste jeg vil ha, en dag da mennesket tukter seg selv: å henge med hodet som sivet, kle seg i botsdrakt og ligge i aske? Kaller du dette for faste, en dag efter Herrens vilje? Nei, slik er den faste jeg vil ha: at du løser dem som er urettferdig lenket, sprenger åkets bånd og slipper de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, at du deler brødet med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du kler en naken når du ser ham, og ikke nekter å hjelpe din nærmeste. Da skal ditt lys bryte frem som daggryet og legedom snart spire frem. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge deg. Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si: «Her er jeg!»

Responsoriesalme Sal 51(50),3-4.5-6ab.18-19

Omkved: Herre, det knuste hjerte vil du ikke forsmå.

Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn,
utslett min synd i din rike barmhjertighet.
Tvett meg for all min ondskap,
og rens meg for all min synd.

For jeg kjenner min synd,
den står alltid for meg.
Mot deg alene har jeg syndet,
gjort det som er ondt i dine øyne.

I slaktoffer finner du ingen glede,
brennoffer bryr du deg ikke om.
En sønderbrutt ånd er mitt offer,
det knuste hjerte vil du ikke forsmå.

Evangelievers

Søk det gode og ikke det onde, så skal dere leve og Herren skal være med dere.

Dagens evangelium Matt 9,14–15

På den tid kom to av Johannes’ disipler til Jesus og sa: «Hvordan har det seg at dine disipler ikke faster, når både vi og fariseerne gjør det?» Jesus svarte: «Kan vel brudgommens venner holde sorg, så lenge de har brudgommen blant seg? Men det kommer en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da kommer de også til å faste.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her


Nye program:


 


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF