19. februar på EWTN Norge

19.februar på EWTN Norge | 1. uke i fasten, mandag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans klokken 12.00
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

 

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Som tjenerens øyne følger sin herres hånd,
slik følger våre øyne Herren, vår Gud, inntil han er oss nådig.
Miskunn deg, Herre, miskunn deg over oss.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, vår frelser, omvend oss, opplys oss, gi oss del i din visdom og la vår faste bli oss til gavn.
Ved vår Herre…

1.Lesning 3 Mos 19,1–2.11–18

Herren talte til Moses: Si til hele den israelittiske menighet: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.

Dere skal ikke stjele og lyve, og dere skal ikke fare med svik mot deres landsmenn.

Dere skal ikke sverge falsk ved mitt navn; for slik vanhelliger du din Guds navn. Jeg er Herren.

Du skal ikke rane og røve noe fra din neste. Du skal ikke la en leiekars lønn ligge natten over hos deg.

Du skal ikke forbanne en døv og ikke legge sten i den blindes vei, men du skal frykte din Gud. Jeg er Herren.

Dere skal ikke gjøre urett når dere sitter til doms. Du skal ikke holde med noen fordi han er fattig, og ikke gi noen rett fordi han er mektig. Rettferdig skal du dømme din neste.

Du skal ikke gå rundt og baktale dem du er i slekt med. Du skal ikke stå din neste efter livet. Jeg er Herren. Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte. Du skal tale din neste til rette, så du ikke for hans skyld fører synd over deg. Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til dine landsmenn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren.

Responsoriesalme Sal 19(18),8.9.10.15

Omkved: Herre, ditt ord er ånd og liv.

Herrens lov er fullkommen,
den gir sjelen styrke.
Herrens vidnesbyrd er trofast,
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette,
de gleder hjertet.
Herrens bud er rent,
gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig,
består til evig tid.
Herrens dommer er sannhet,
rettferdige er de alle.

La mine ord være deg til behag,
mitt hjertes tanke
nå frem for ditt åsyn, Herre,
min gjenløser, min klippe.

Evangelievers

Søk det gode og ikke det onde, så skal dere leve og Herren skal være med dere.

Dagens evangelium Matt 25,31–46

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Men når Menneskesønnen kommer i guddomsglans, omgitt av alle sine engler, da skal han ta plass på den trone hvor Guds herlighet stråler; da skal alle folkeslag samles om ham, og han skal skille dem ut fra hverandre, som en gjeter skiller sauer fra geiter. Sauene skal han stille til høyre for seg, og geitene til venstre. Da skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom, dere som min Far har velsignet, og ta i eie det rike som er gjort rede for dere fra verdens grunnvoll ble lagt! For jeg var sulten, og dere gav meg mat, jeg var tørst, og dere gav meg å drikke, jeg var hjemløs, og dere tok dere av meg, jeg var naken, og dere gav meg klær, jeg var syk, og dere kom for å se til meg, jeg var i fengsel, og dere kom og besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når var det vi så deg sulten og gav deg mat? eller tørst, så vi gav deg å drikke? Når så vi deg hjemløs, og tok oss av deg, eller naken, og gav deg klær? Når har vi sett deg syk, eller i fengsel, og kommet og besøkt deg?’ Og så skal kongen svare dem: ‘Jo, det skal dere vite: At alt hva dere har gjort mot selv den ringeste av mine brødre, det har dere gjort mot meg.’

Men så skal han si til dem på sin venstre side: ‘Gå bort fra meg, forbannede, til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. For jeg var sulten, men dere gav meg ingenting å spise, jeg var tørst, men dere gav meg ikke å drikke, jeg var hjemløs, men dere tok dere ikke av meg, jeg var naken, men dere gav meg ikke klær, jeg var syk og jeg var i fengsel, men dere kom ikke og så til meg.’ Da skal også de svare: ‘Herre, når har vi vel sett deg sulten, eller tørst, eller hjemløs, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og latt være å komme deg til hjelp?’ Og han skal svare dem: ‘Jo, det skal dere vite: At alt hva dere har forsømt å gjøre, selv for den aller ringeste av disse her, det har dere forsømt å gjøre for meg.’ Så skal disse siste gå bort til en evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her

Nye program:

 


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF