20. februar på EWTN Norge

20.februar på EWTN Norge | 1. uke i fasten, tirsdag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans klokken 12.00
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

 

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Herre, du har vært oss en tilflukt fra slekt til slekt;
fra evighet til evighet er du.

Kirkebønn

Herre, se i nåde til ditt folk. Tenn din ild i våre hjerter, så vi som med vår faste forbereder oss til påskefesten, må brenne av lengsel etter deg.
Ved vår Herre…

1.Lesning Jes 55,10–11

Så sier Herren: Som regn og sne faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden, gjør den fruktbar og lar det spire og gro på den, gir såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tilbake til meg uten å ha noen virkning, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til.

Responsoriesalme Sal 34 (33),4-5. 6-7. 16-17. 18-1

Omkved: Herren frir den rettferdige av alle trengsler.

La oss sammen prise Herren,
opphøye hans hellige navn.
Jeg søker Herren og han svarer meg,
frir meg fra all min frykt.

Se hen til ham og strål av glede,
og du skal aldri stå til skamme.
Den elendige roper og Herren gir svar.
Han frelser ham fra alle trengsler.

Herren vender seg mot de onde.
for å utslette deres minne fra jorden.
Herrens øyne følger de rettferdige.
Han vender øret til deres rop.

De rettferdige roper og Herren hører.
Han frir dem av alle trengsler.
Herren står den sønderknuste nær.
Han hjelper den som er slått til jorden.

Evangelievers

Mennesket lever ikke av brød alene, det lever av de ord som lyder fra Guds munn.

Dagens evangelium Matt 6,7–15

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Når dere ber, skal dere ikke lire av dere en mengde ord, slik som hedningene, som tror at de da blir bønnhørt. Dem skal dere ikke ligne. For deres Far vet hva dere trenger til, alt før dere har bedt ham. Slik skal dere da be:

Du vår Far i himlene!

La ditt navn lyse blant oss, og opprett ditt rike; som i himmelen, la din vilje skje fyldest på jorden!

Gi oss det brød vi trenger idag.

Tilgi oss hva vi har forbrutt, som også vi har tilgitt dem som har forbrutt seg mot oss.

Og bring oss ikke i fristelsens vold, men riv oss ut av det ondes makt! For dersom dere tilgir menneskene, når de har forgått seg, da skal dere også selv få tilgivelse av deres himmelske Far. Men om dere selv ikke tilgir, da vil heller ikke deres Far tilgi hva dere har forbrutt.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her

Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF