22.november på St Rita – Tiden er inne

22. november på St Rita – EWTN Norge – 34. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag

Herre, se i nåde til oss som i dag feirer minnet om den hellige Jomfru Maria og alt hva du har virket i henne til vår frelse. Gi oss på hennes forbønn å få del i fylden av din nåde. Ved vår Herre

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse,
så vi i stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke.

Dagens evangelium Luk 21,5–11
På den tid var det noen som talte om templet, om de vakre stenene og de kostbare tempelgavene. Da sa Jesus: «Alt dette dere ser, – det kommer en tid da det skal bli jevnet med jorden, så det ikke blir sten tilbake på sten!» De spurte: «Mester, når skal alt dette skje? Og hva er tegnet på at det forestår?» Han svarte: «Vokt dere, så dere ikke lar dere føre vill. For det skal komme mange i mitt navn og si: ‘Det er meg,’ og: ‘Tiden er inne’; men følg dem ikke! Og når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme! For alt dette må hende først. Men heller ikke da er det straks enden.»

Videre sa han: «Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, det skal bli store jordskjelv og mange steder hungersnød og pest; forferdelige ting skal bli å se, og store jærtegn vise seg i himmelen.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner (uke 2):Nye program:

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF