25.januar på EWTN Norge

25.januar på EWTN Norge | Apostelen Paulus’ omvendelse

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans klokken 12.00
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Jeg vet hvem jeg tror på, og jeg vet at han makter å bevare inntil dagen kommer,
det han har betrodd meg, han den rettferdige dommer.

Kirkebønn

Allmektige Gud, ved din salige apostel Paulus’ forkynnelse har du opplyst alle folkeslag. La oss som i dag minnes hans omvendelse, vandre i hans fotspor og vitne for verden om din sannhet. Ved vår Herre …

1.Lesning Apg 22,3–16

I de dager talte Paulus til folket og sa:

«Jeg er jøde, født i Tarsos i Kilikia, men oppdradd her i byen; jeg studerte under Gamaliel og lærte våre fedres lov i all dens strenghet, og jeg var like nidkjær i Guds tjeneste som dere er her i dag; på liv og død forfulgte jeg denne nye bevegelsen og fikk både menn og kvinner lenket og fengslet, – det kan både ypperstepresten og hele eldsterådet bevitne. Jeg fikk til og med brev med fra dem til våre brødre i Damaskus, og reiste dit for å føre dem som var der, i lenker til Jerusalem, så de kunne få sin straff.

Men underveis, da jeg nærmet meg Damaskus, hendte dette: Det var ved middagstid; med ett strålte det opp om meg et sterkt lys fra himmelen, og jeg falt til jorden. Da hørte jeg en stemme som sa til meg: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?’

Jeg svarte: ‘Hvem er du, Herre?’

Han svarte: ‘Jeg er Jesus, Nasoreeren, han som du forfølger.’

De som var i følge med meg, så også lyset, men røsten som talte til meg, hørte de ikke.

Da sa jeg: ‘Hva skal jeg gjøre, Herre?’

Og Herren svarte meg: ‘Reis deg og gå inn til Damaskus; der skal du få beskjed om alt det du er utsett til å gjøre.’

Men på grunn av det strålende lyset kunne jeg ingenting se, og de som var med meg, måtte leie meg ved hånden inn i Damaskus.

Der var det en mann som het Ananias, en mann som fromt fulgte Loven, og jødene som bodde der hadde bare godt å si om ham. Han kom og trådte hen til meg og sa: ‘Saul, bror, bli seende igjen!’ Og i samme øyeblikk kunne jeg se ham stå der foran meg.

Så sa han: ‘Våre fedres Gud har utvalgt deg til å lære hans vilje å kjenne, til å se den Rettferdige selv og høre ham tale til deg, – og hva du nå har sett og hørt, skal du siden bære vitnesbyrd om for hele menneskeheten. Så hva venter du ennå på? Kom, la deg døpe, påkall hans navn og få dine synder tvettet av!’»

Responsoriesalme Sal 117 (116),1. 2

Omkved: Gå ut og forkynn Evangeliet verden over.
Eller: Halleluja.

Lovsyng Herren alle folk,
pris ham alle folkeslag!

Stor er hans miskunn mot oss.
Herrens troskap varer evig.

Evangelievers

Halleluja. Jeg har valgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, og frukt som varer, sier Herren. Halleluja.

Dagens evangelium Mark 16,15–18

På den tid viste Jesus seg for de elleve og sa til dem:

«Gå ut og forkynn Evangeliet verden over, for hver og én som Gud har skapt! Den som tror og lar seg døpe, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Og disse tegn skal følge dem som tror: De skal drive ut demoner i mitt navn, og tale nye tungemål; de skal kunne ta i slanger, og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem; de skal kunne legge sine hender på syke og helbrede dem.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her


Nye program:Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF