23.november på EWTN Norge

23.november på EWTN Norge | 33. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSendeskjema EWTN Norge


Sendeskjema torsdag
Program 08:30 – 09:30
08:30 – Rosenkrans
09:00 – Laudes
09:15 – 2.lesning matutin

12:00 – Rosenkrans
13:00 – Scripture and Tradition with Fr. Mitch Pacwa
14:00 – Direkte messe EWTN
15:00 – Chaplet of Divine Mercy
15:20 – Tilbedelse
15:30 – Mother Angelica
16:30 – Barneprogram – Engelsk

Program 17:30 – 21:00
17:30 – Rosenkrans
18:00 – Vesper
18:15 – 2.lesning matutin
18:30 – Katekese – P. Arne Marco
19:00 – Foredrag – Karmels hage
20:00 – Doctor of the church
20:30 – Rosenkrans

Øvrig program trykk her


Dagens tekster

Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre …

1.Lesning 1 Makk 2,15–29

Kongens utsendinger som tvang folket til frafall, kom til byen Modin for å ofre. Og mange av Israel gikk til dem, og Mattatias og hans sønner samlet seg. Da tok kongens utsendinger til orde og sa til Mattatias: Du er en høvding og en stor og æret mann i denne by, og støttet av sønner og brødre. Så kom nu du først frem og gjør det kongen har befalt, således som alle folkeslag og Judas menn og de som er blitt tilbake i Jerusalem har gjort. Så skal du og ditt hus være blandt kongens venner, og du og dine sønner skal bli æret med sølv og gull og mange gaver. Men Mattatias svarte med høi røst: Selv om alle folkeslag i kongens riker og land lyder ham, så enhver faller fra sine fedres gudsdyrkelse og vedtar hans bud, så vil jeg og mine sønner og mine brødre allikevel leve vårt liv efter våre fedres pakt. Det var langt fra oss å forlate loven og budene. Vi vil ikke lyde kongens ord, så vi viker fra vår gudsdyrkelse til høire eller venstre. Neppe hadde han sagt disse ord, før en jødisk mann kom frem for alles øine for å ofre på alteret i Modin, efter kongens befaling. Da Mattatias så det, blev han opprørt, og han gav sin vrede fritt løp som rett var; han løp til og slo ham ihjel ved alteret. Og kongens mann som tvang dem til å ofre, drepte han på samme tid og brøt alteret ned. Han var nidkjær for loven, likesom Pinehas hadde vært mot Simri, Salus sønn. Så ropte Mattatias med høi røst og sa: Hver den som er nidkjær for loven og holder pakten, han følge meg og dra bort herfra. Og han og hans sønner flyktet til fjellene og forlot alt det de hadde i byen. Da drog mange som søkte rettferdighet og rett ned til ørkenen for å bli der.

Responsoriesalme Sal 50(49),1b-2.5-6.14-15

Omkved: Den som vandrer på den rette vei, ham lar jeg se Guds frelse.

Herren, Gud over guder, tar til orde
og kaller på jorden fra øst til vest.
Fra Sion, skjønnhetens krone,
stråler Gud frem.

Samle dere hos meg, mine fromme,
dere som med offer sluttet pakt med meg.
Himmelen forkynner hans rettferd;
for Gud selv er dommer.

Gi ditt takkoffer til Gud,
hold ditt løfte til Den Høyeste,
og kall på meg på nødens dag,
så vil jeg utfri deg og du skal prise meg.

Evangelievers

Halleluja. Forherd ikke deres hjerter, lytt til Herrens røst idag. Halleluja.

Dagens evangelium Luk 19,41–44

På den tid nærmet Jesus seg Jerusalem og så ut over den, da brast han i gråt over den og sa: «Om bare også du idag hadde forstått hva som tjener til din fred. Men nei – det er skjult for dine øyne. Så skal du få oppleve dager da dine fiender skal grave festningsvoller omkring deg, da de skal omringe deg og trenge inn på deg fra alle kanter og jevne deg med jorden, sammen med alle dine barn. Det skal ikke bli sten tilbake på sten av deg, fordi du ikke skjønte det, da Gud i sin nåde besøkte deg.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for uke 1, vol. IV
Tekst til tidebønnene finner du her


Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Dagens on demand forslag fra EWTN

 

 

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF