24.november på EWTN Norge

24.november på EWTN Norge | 33. uke i det alminnelige kirkeår, fredag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre …

1.Lesning 1 Makk 4,36–37.52–59

Efter at Judas to ganger hadde drevet sine fiender på flukt, sa han og hans brødre til hverandre: Se, våre fiender er slått. La oss dra opp og rense templet og innvie det igjen.

Og hele hæren samlet seg og de drog opp til Sions berg. Så stod de tidlig opp om morgenen på den fem og tyvende dag i den niende måned, det er måneden kislev, i det hundre og åtte og firtiende år. Og de ofret offer efter loven på det nye brennofferalter som de hadde gjort. På den samme tid og på den samme dag hedningene hadde vanhelliget det, blev det innviet med sanger og spill på citarer, harper og cymbaler. Og alt folket falt ned på sitt ansikt og oppsendte lovsanger mot himmelen til ham som hadde gitt dem lykke. De høitideligholdt innvielsen av alteret i åtte dager, og de bar frem brennoffer med glede og ofret takkoffer og lovoffer. De prydet templets forside med gullkranser og småskjold, og de gjorde nye porter og kammere og forsynte dem med dører.

Og der blev en overmåte stor glede blandt folket; hedningenes hån var gjort til intet. Og Judas og hans brødre og hele Israels menighet fastsatte at alterets innvielsesdager skulde feires til sin tid, år efter år, i åtte dager fra den fem og tyvende dag i måneden kislev, med fryd og glede.

Responsoriesalme 1 Krøn 29,10

Omkved: Vi priser deg, Herre vår Gud, og lover ditt veldige navn.

Lovet være Herren, Israels Gud, vår Far, fra evighet til evighet.
Herre, deg tilhører storhet og makt,
uforanderlighet, glans og ære.
For alt i himmelen og på jorden tilhører deg.

Herre, kongsmakten er din,
uendelig er du, opphøyet over alle ting.
I din hånd er styrke og kraft,
du styrker og opphøyer den du vil.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Dagens evangelium Luk 19,45–48

På den tid gikk Jesus inn i templet og begynte å kaste ut dem som drev handel der, idet han sa: «Det står skrevet: ‘Og mitt hus skal være et bønnens hus.’ Men dere har gjort det til et røverrede.» Hver dag var han i templet og underviste. Yppersteprestene og de lovkyndige, såvel som folkets ledende menn ville gjerne få ryddet ham av veien. Men de visste ikke hvordan de skulle bære seg ad, for hele folket hang ved ham og hørte på ham.

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for uke 1, vol. IV
Tekst til tidebønnene finner du herNye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge


Program på norsk fra kl 08:30-09:30, 13.00-14.0 og 17.30 – 21.00
Rosenkrans kl 08.30 og 17.30

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Dagens on demand forslag fra EWTN

 

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF