11.desember på EWTN Norge

11.desember på EWTN Norge | 2. uke i advent, mandag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Direkte rosenkrans hver dag kl 12.00

 

Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Inngangsvers

Hør Herrens ord, alle folk! Forkynn det til jordens ender:
Se, vår Frelser kommer; frykt ikke lenger!

Kirkebønn

Herre, la vår bønn om hjelp nå frem for ditt åsyn, så vi med rent hjerte kan feire det store mysterium at din enbårne Sønn ble menneske, han som lever og råder…

1.Lesning Jes 35,1–10

Ørken og villmark skal glede seg, ødemarken skal juble og blomstre; den skal blomstre som liljen og juble, ja rope av fryd. Libanons herlighet får den i gave, Karmels og Sarons prakt. Herrens herlighet skal de se, vår Guds strålende velde.

Styrk de slappe hender, gjør de vaklende knær sterke! Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, vær ikke redde! Se, der er deres Gud! Nå kommer han med hevn, med Guds egen gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere.

Da skal de blindes øyne bli åpnet og de døves ører lukkes opp. Da skal den halte springe som en hjort, og den målløses tunge skal juble. For kilder bryter frem i ørkenen og bekker i øde villmark. Det glødende sandhav blir til sivgrodd sjø, det tørstende land til vannrike kilder. Der sjakaler holdt til, blir en hvileplass, hvor gresset gror mellom rør og siv.

Og der skal det være en jevn vei, «den hellige vei» skal den kalles. Ingen uren skal ferdes på den, den skal være en pilegrimsvei for hans folk; selv ikke de enfoldigste skal fare vill. Der er ingen løver på ferde og ingen rovdyr – de finnes ikke mer. De gjenløste skal vandre der, Herrens forløste vende tilbake. De skal komme til Sion med jubel, med evig glede om sin panne. Fryd og glede skal møte dem, sorg og sukk må rømme.

Responsoriesalme Sal 85(84),9ab+10.11-12.13-14

Omkved: Herren kommer selv og frelser dere.

Jeg vil høre hva Herren sier,
Guds tale er fred for hans folk, hans venner.
Hans frelse er nær den som frykter ham,
hans herlighet skal bo i vårt land.

Kjærlighet skal møte troskap,
rettferd skal favne fred.
Troskap spire frem av jorden,
rettferd bøye seg ned fra himmelen.

Det er Herren som gir lykken,
og jorden gir sin grøde.
Rettferd går foran hans åsyn,
hvor han går følger fred i hans spor.

Evangelievers

Halleluja. Se, Kongen kommer. Han er jordens Herre. Han skal løse våre lenker. Halleluja.

Dagens evangelium Luk 5,17–26

En dag mens Jesus underviste, var det fariseere og lovkyndige som var kommet fra hele Galilea og Judea og like fra Jerusalem til stede. Og kraft fra Herren til å helbrede var over ham. Så kom det noen menn bærende med en lam som lå på en seng, og de forsøkte å komme inn for å føre ham frem for Jesus. Men de klarte ikke å få ham inn på grunn av mengden. Da gikk de opp på taket, og firte både ham og sengen ned mellom takstenene, midt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, sa han til mannen: «Min venn, dine synder er deg tilgitt.» Men de lovkyndige og fariseerne begynte å tenke ved seg selv: «Hva er dette for en, som spotter Gud? Ja, for hvem andre enn Gud kan vel tilgi synder?» Da Jesus merket hva de tenkte, svarte han dem: «Hva er dette for tanker? Hva er lettest, å si: ‘Dine synder er deg tilgitt,’ eller: ‘Reis deg og gå omkring?’ Men for at dere skal vite at Menneskesønnen her på jorden har makt til å tilgi synder, så sier jeg deg – » – og her vendte han seg til den lamme: «Reis deg, du, ta sengen med deg og gå hjem!» Og straks reiste han seg i alles påsyn, tok sengen – den han hadde ligget på – og gikk hjem, mens han priste Gud. Hele folket ble dypt grepet; de priste Gud og sa, fulle av ærefrykt: «Utrolige ting har vi sett idag!»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for advent uke 2
Tekst til tidebønnene finner du her
Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge


Program på norsk fra kl 08:30-09:30, 13.00-14.0 og 17.30 – 21.00
Rosenkrans kl 08.30 og 17.30

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Dagens on demand forslag fra EWTN

 

 

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF