Fra materialisme til åndelighet

Evangelium Matt 11,20–24
På den tid gav Jesus seg til å refse de byene hvor de fleste av hans undergjerninger hadde funnet sted, fordi de ikke hadde villet omvende seg: «Ve deg, Korazin! Ve deg, Betsaida! Om de undergjerninger dere har opplevd, var skjedd i Tyros eller Sidon, ville de forlengst ha vendt om og kledd seg i sekk og aske. Og det sier jeg, at på Dommens dag skal Tyros og Sidon slippe lettere enn dere. Og du Kafarnaum, så du tror du skal heve deg like til himmelen? Nei, til dødsriket skal du bli styrtet ned! For om de undergjerninger som du har opplevd, var skjedd i Sodoma, ville den ha stått den dag i dag. Så det sier jeg, at på Dommens dag skal selv Sodomas land slippe lettere enn du.»

Fra materialisme til åndelighet
Av Pål Johannes Nes
(15. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag)

Frans av Assisi: Fra materialisme til åndelighet
Dagens tekst fra Matteus 11:20-24 viser oss tydelig alvoret og konsekvensene av å ikke omfavne Jesu lære og budskap om omvendelse, selv når vi har blitt vitne til Guds mirakler. I dagens sekulariserte samfunn, er denne teksten en nødvendig påminnelse.

En helgen som kan belyse denne teksten for oss, er den hellige Frans av Assisi. Før Frans omvendte seg, levde han et liv preget av materiell sløsing og tom glede. Selv om han vokste opp i en velstående familie og hadde alt man kunne ønske seg, var han ikke fornøyd. Han opplevde en åndelig krise som førte til omvendelse og et radikalt skifte i hans liv. Frans valgte å gi avkall på sin rikdom for å leve et liv i fattigdom, ydmykhet og tjeneste for de fattige.

Livets ekte verdier
Frans av Assisi er viktig for oss i dag fordi hans liv viser at materiell rikdom og overflod ikke fører til sann lykke eller åndelig fullkommenhet. På samme måte, selv om innbyggerne i Korazin, Betsaida og Kafarnaum hadde sett Jesu mirakler, valgte de fortsatt å ikke omvende seg. Dette viser at selv når vi er vitne til Guds storhet, kan vi bli blendet av vår egen stolthet eller manglende evne til å tro.

Stigmatization of saint francis, Lodovico Cigoli
Stigmatization of saint francis, Lodovico Cigoli

For Frans av Assisi var messen ikke bare en rituell praksis, men en kraftfull forening med Guds nåde og kjærlighet. Han anså det som en uunnværlig del av sin åndelige praksis, et sakrament hvor han kunne få del i Jesu Kristi offer og motta Hans nåde. Han betraktet hver messe med dyp ærefrykt, fordi den ga ham en direkte forbindelse til Guds ord og en mulighet til å uttrykke sin dype kjærlighet og hengivenhet til Gud.

Materialismens fallgruver i det moderne samfunn
I vår moderne tid preget av konsum og overflod, går vi glipp av åndelig vekst i vårt liv. Vi kan bli så fanget i jakten på suksess, rikdom, eller anerkjennelse, at vi glemmer ydmykhet, omvendelse, og åndelig vekst, ja vi glemmer Gud i hverdagen vår.

Frans’ beslutning om å forlate materiell rikdom for et liv i enkelhet og åndelig vekst gir oss

styrke i vår egen søken etter hva som er viktig i våre liv. I en tid der vi lever med konstant stress, sosiale medier, og en evig søken etter ting, er hellige Frans et lysende forbilde for oss hvis vi vil vende livet vårt mot åndelig vekst og indre fred. Vi kan finne styrke i hans hellighet ved å sette av tid til stillhet og refleksjon, delta i åndelige aktiviteter som bønn eller meditasjon, og søke dypere forbindelser med de rundt oss, fremfor å jage etter overfladiske statussymboler.

Frans av Assisi er et forbilde for oss i våre liv. Hans radikale omvendelse og dedikasjon til Guds tjeneste kan inspirere oss til å se det forbi det materielle og fokusere mer på det åndelige, ja løfte blikket mot Gud. Hans liv og lære viser vei til Gud, så vi ydmykt kan overgi oss til hans nåde og bruke vår tid og våre evner til å ære ham.

La oss be om styrke til å omfavne det åndelige i våre egne liv, til å være modige nok til å endre vår kurs når det er nødvendig, og til å akseptere Guds kjærlighet og nåde med åpent hjerte.

Credit: Image by JulianaSaldanha
Credit: Image by JulianaSaldanha

 

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF