4januar på EWTN Norge

4.januar på EWTN Norge | Torsdag i juletiden

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans er tilbake fra 11.januar
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

I opphavet, før tidenes morgen, var Ordet Gud;
og han ville fødes som verdens Frelser.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fødsel skjenket du oss vår frelse på underfullt vis. Vi ber deg: Gjør oss ved ham sterke i troen, og led oss til vårt evige mål.
Ved ham, vår Herre…

1.Lesning 1 Joh 3,7–10

Mine små barn! La ingen føre dere vill. Den som handler rettferdig, er rettferdig, som han er det. Den som synder, er av djevelen, for djevelen har syndet fra første stund av; og Guds sønn trådte frem i verden for å ødelegge djevelens verk. Den som er født av Gud, begår ikke synd; den guddommelige sæd er nedlagt i ham. Så han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. Slik skjelnes Guds barn fra djevelens barn: Den som ikke handler rettferdig, den som ikke elsker sin bror – han er ikke av Gud.

Responsoriesalme Sal 98 (97)

Omkved: Den vide jord har skuet frelsen fra vår Gud.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Havet bruse og alt som fyller det,
hele jorden og alle som bor der.
Strømmene klappe i hender,
fjellene juble for Herrens åsyn.

For han kommer for å dømme jorden.
Han dømmer jorden med rettferd
og folkene med visdom.

Evangelievers
Halleluja. Mange ganger og på mange måter talte Gud fordum til våre fedre gjennom profetene. Men nå, ved tidenes ende, har han talt til oss gjennom Sønnen. Halleluja.

Dagens evangelium Joh 1,35–42

På den tid sto Johannes sammen med to av sine disipler og så Jesus komme gående forbi. Johannes fulgte ham med blikket og sa: «Se, – der er Guds lam.» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte efter Jesus. Jesus snudde seg; han så dem følge efter, og sa: «Hva søker dere?» De svarte ham: «Rabbi, hvor bor du?» (Rabbi betyr ‘lærer’). Han sier til dem: «Kom og se.» De kom da med og så hvor han bodde, og ble hos ham den dagen. Det var ved firetiden om eftermiddagen.

Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt hva Johannes sa og fulgt efter Jesus. Tidlig neste morgen treffer han sin bror Simon og sier til ham: «Vi har funnet Messias!» (Messias betyr ‘den Salvede’, Kristus.) Så førte han ham til Jesus. Jesus ser på ham og sier: «Du er Simon, Johannes’ sønn. Du skal hete Kefas (det er det samme som Peter).»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for Juletiden
Tekst til tidebønnene finner du herNye program:Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF