Evangelieforklaringer | 19. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Beautiful sunrise over foggy meaodw. Tranquil landscape photographed on typical polish countryside. Grass and plants with dewdrops produce fog and haze under warm sunlight. Summer landscape. photographed with full frame camera and wide angle lens.
Evangelieforklaringer med pater Arne Marco
Velkommen til “Evangelieforklaringer med pater Arne Marco”, hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst.


Stemme: P. Arne Marco Kirsebom
Regi og produsent: Pål Johannes Nes

© EWTN Norge 2023
Bibeltekst er hentet fra St Olav Forlag
Om p. Arne Marco
P. Arne Marco er kansler og stiftskapellan i Tromsø Stift hvor han ble inkardinert 2. februar 2022.P. Arne Marco har en lisensiat grad i dogmatikk. Hans Urs von Balthasar er en sentral person i p. Arne Marco sin teologiske formasjon.

Følg p. Arne Marco på hans blogg her

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid