Julebrev fra EWTN Norge

Kjære venner av EWTN Norge og St Rita Radio

Året 2023 nærmer seg slutten. Et år som for oss i EWTN Norge er blitt et annerledes år enn det vi så for oss ved inngangen til 2023. Som biskop Erik Varden skrev i St Olav Kirkeblad, har EWTN Norge gått fra å være et hobbyprosjekt til å bli et landsdekkende nettverk.

Den 15. august fikk Norge for første gang en katolsk TV-kanal. 24 timer 365 dager i året kan man se EWTN Norge på TV.

I oktober lanserte vi en ukentlig nyhetskanal med sr. Anne Bente Hadland som redaktør. Hver fredag går hun gjennom ukens katolske nyheter, med lenker til andre nettsteder for de som vil fordype seg mer i enkelte saker. Tusenvis av lesere følger hver uke sr. Anne Bentes refleksjoner rundt det som skjer i Kirken i Norge og i verden.  Ukens nyheter er blitt en populær og viktig nyhetskilde for norske katolikker.

P. Arne Marco har i løpet av 2023 blitt stadig mer synlig på EWTN Norge, og det gleder oss stort at han får en mer offentlig tilknytning til oss gjennom 2024.

Bønn og liturgi er kjernen i vårt arbeid. Vi har installert nye kameraer i Trondheim, noe som har hevet kvaliteten på sendingene derfra betraktelig. Du kan nå følge messer på fest- og høytidsdager fra St. Olav domkirke og laudes på onsdag og fredag. Oppgraderingene av utstyret i domkirken har vært vår største investering i 2023, og sendingene derfra er kun mulige på grunn av gavene vi har fått fra dere som ser på, og innsatsen til de frivillige som styrer kameraene der. Tidebønner hører du hver dag på EWTN Norge takket være en stor gruppe frivillige som lager program. Uten bønn er vi ingenting.

I tillegg til de overnevnte er vårt prosjekt helt avhengig av Eli Åm, Anne Samuelsen, Clemens Cavallin, Hege Askvik, Reidun Jofrid Kleppestrand, p.Rafal, sr Ragnhild og Peder Josef Foss. Det store antall timer de legger ned jevnlig, har bidratt vesentlig til at EWTN Norge er blitt Nordens største religiøse plattform. I år har vi også passert 200 frivillige som har hjulpet oss med å lage program, tekster, lest korrektur og mye annet. En stor takk til hver og en av dere.

Erika er heldigvis tilbake på jobb, noe som gjør at vi nå er to personer som jobber i EWTN Norge. Målet vårt er å kunne øke til tre og kanskje fire i løpet av 2024.

Vi er utrolig takknemlige for alle som har støttet evangeliseringen i Norge med å gi oss gaver gjennom året. Det vi kan gjøre tilbake er å be for dere, hvilket vi gjør.

I 2024 lanserer vi Misjon2030 sammen med Trondheim stift. Dette prosjektet kan du følge på nettsidene misjon2030.no. Vårt arbeid vil bli preget av de fire områdene biskopen trekker frem: bønn og liturgi, en levende kallskultur, katekese og karitativt arbeid.

Tusen takk til alle som har bidratt til evangelisering av Norge i 2023. Vi gleder oss stort til det som kommer i 2024. Men før det skjer, så skal alle hjerter rettes mot krybben. Jesusbarnet er den største gaven vi får.

I julen feirer vi at Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Måtte dette budskapet om forvandling og håp inspirere oss alle til å bringe Ordets lys og kjærlighet inn i hver krok av våre liv og til hele Norge

Fra alle oss på Haramsøya ønsker vi deg og din familie en velsignet juletid.

Pål Johannes Nes
Ansvarlig redaktør

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF