Katolikker kan ikke tilhøre Frimurerlosjen

Vatikanet bekrefter at katolikker ikke kan tilhøre frimurerlosjen
Av EWTN Norge

Å Maria unnfanget uten synd, be for oss som tar vår tilflukt til deg, og for alle dem som ikke tar sin tilflukt til deg, især frimurerne og alle som betros deg. Amen. (Statutter for Militia Immaculata, av St. Maximillian Kolbe)

Siden Pave Klemens XIIs bulle av 1738, In Eminenti,[1] har katolikkers medlemskap i frimureriet vært forbudt og straffet med latae sententiae (automatisk) ekskommunikasjon. De fleste pavene etter ham har fornyet og bekreftet hans ståsted. I 1983 ble forbudet atter bekreftet i et dekret[2] fra den daværende Kongregasjonen for troslæren (nå ‘Dikasteriet for troslæren’), Vatikanets viktigste organ for ivaretagelse av kristen lære. Dekretet fastslår at katolikker som er medlemmer av frimurerlosjer eller tilsvarende ikke kan motta den hellige Kommunion fordi de er i alvorlig synd.

Dikasteriet publiserte på onsdag et svar[3] til en biskop fra Filippinene som spurte om dekretet av 1983 fremdeles er gyldig:

  • På det læremessige plan bør det huskes at aktivt medlemskap i Frimureri blant de troende er forbudt, grunnet den katolske læres uforsonlighet med Frimuriet. (se Troskongregasjonen, «Erklæring vedrørende frimureriske forsamlinger[1983]», og retningslinjene publisert av Den filippinske bispekonferansen i 2003). Derfor faller de som formelt og bevisst er innrullert i Frimurerlosjer og som har omfavnet frimureriske prinsipper i den ovennevnte Erklærings forordninger. Disse tiltak gjelder også alle geistlige som måtte være innrullert i Frimureriet.
  • På det pastorale plan foreslår Dikasteriet at de filippinske biskoper arrangerer katekese tilgjengelig for folket og i alle sogn vedrørende grunnene for den katolske tros uforsonlighet med Frimureriet. De filippinske biskoper innbys endelig til å vurder om de skal komme med en offentlig erklæring om saken.

(forfatters overs. fra engelsk)

Svaret var signert av Kardinal Fernández, prefekt for Dikasteriet og godkjent av pave Frans.

Bakgrunn om Frimureriet

Fra sin begynnelse (konvensjonelt datert til 1717 ved åpningen av Storlosjen i London) har Den katolske kirke forbudt de troende å bli medlemmer av disse samfunnene på bakgrunn av i) deres sekulære, relativiserende og/eller anti-katolske holdninger; ii) at de påberoper seg titler, ranger og læremyndighet i religiøse spørsmål som de ikke har fått fra noen; iii) at de holder sin lære skjult og binder medlemmer til taushet om hemmelighetene de får åpenbart ved lettsindige eder og esoteriske riter.

Selv om de fleste losjer (dog de ikke lærer det samme) kreves det at medlemmer tror på en Skaper («Universets store Arkitekt»), erklærer de seg for å være uten religion og hengitt til brorskap, vekst i dyd og mellommenneskelighet. Sprunget ut av murerlaugene som i middelalderen bygde de store katedralene (men som senere begynte å ta opp æresmedlemmer) har de mye av sin symbolikk fra mureryrket. Frimurerordene organiserer seg lokalt i losjer, under ledelsen av en storlosje. I tillegg er det mange såkalte frimureriske riter (den skotske, den franske, den svenske, m.fl. nasjonale grupperinger, men også slike som Den strenge observans, Memfis-riten, osv.).

Det svenske system (som er mest utbredt i Norge) ble utarbeidet av Kong Karl XIII av Sverige (Karl II av Norge) inspirert av det han lærte på sine reiser til Wien og Praha. Systemet krever i tillegg til bekjennelsen av Den store arkitekt også bekjennelse av kristen tro (uten spesifisering av konfesjon). Systemet har elleve grader med titler som ‘Høyst opplyst ridder og kommandør med Det røde kors’, ‘Høyst lysende Salomos betrodde broder’. Ordenen styres av Det høye råd og har en stormester.
Andre lukkede ordener fins også i Norge, både for kvinner og menn, f.eks. Odd Fellows, Marialosjen, Le Droit Humain, Rebekkalosjen.

[1] Pave Klemens XII, In Eminenti¸ pavelig bulle, 1738, https://www.papalencyclicals.net/clem12/c12inemengl.htm

[2] Erklæring vedrørende frimureriske forsamlinger, 1983, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_en.html

[3] Notis fra audiens med Den hellige far, 13. november 2023, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20231113_richiesta-cortes-massoneria_en.pdf 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF