Lørdag og 26. søndag i det alminnelige kirkeår | Høymesse

Vi har fått instalert nytt mikrofonsystem i domkirken i St Olav, dette vil forhåpentligvis glede våre seere.

Sendeskjemamlørdag 30.september

10:00 Konsistorium for utnevnelse av nye kardinaler
14:00 Messen fra EWTNs kapell i Birmingham
18:00 Økumenisk bønnevak – Petersplassen

Sendeskjema 26. søndag i det alminnelige kirkeår – EWTN Norge (direkte messer og rosenkrans)
11:00 Messe fra St Olav domkirke, Trondheim
12:00 Angelus med pave Frans (Facebook)
13:00 Messe fra Knock
14:00 Messen fra EWTNs kapell i Birmingham


Tidebønner:


 

EWTN Norge sender katolsk TV 24-7. For å kunne forsette med det er vi avhengig av din hjelp. Trykk her for å støtte vårt arbeid


 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF