Norske reaksjoner på Fiducia Supplicans

Den 21. desember deltok biskop Bernt Eidsvig av Oslo og påtroppende generalsekretær i Caritas Norge, Ingrid Joys, på NRK-programmet Kompass. Biskopen kommenterer her sin tolkning av Fiducia Supplicans med blant annet å fortelle at han mottok erklæringen med å bli overrasket, men med en undertone av glede.

På spørsmål fra programleder om erklæringen til tross for alle forbehold er en legitimering av likekjønnet samliv, svarte biskopen: “Det tror jeg er et mulig utsagn, ja, jeg tror vi kan si det.”

I programmet påpekte biskopen nok engang at det er snakk om å velsigne et vennskap.

Hør hele episoden her.

Biskop Erik har publisert en tekst om sin forståelse av erklæringen på Coramfratribus.

Biskopen peker særlig på forskjellen mellom en kirkelig og en pastoral velsignelse, og legger vekt på intensjonen til den som skal motta en velsignelse. Biskopen skriver
Et videre kriterium berører intensjonen hos par som ber om velsignelse, de være seg skilte og gjengifte, i polygame forhold eller i forhold som ikke utgjøres av en biologisk mann og en biologisk kvinne. Forutsatt er vilje til omvendelse samt en innstilling som gjør at de, i tro, er i stand til ‘å erkjenne seg selv ydmykt som syndere’. 

P. Arne Marco skriver også om Fiducia Supplicans på sin blogg. Her skriver han Kirkens lære er at menneskelig seksualitet kan kun leves innenfor ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Dette fordi det kristne ekteskapet er et bilde på ekteskapet mellom Kristus og hans brud Kirken. I alle andre samlivsformer må man leve i kyskhet, altså uten noe seksuelt samkvem. Det gjelder i like stor grad ugifte heterofile, som gjengifte skilte og som homofile par. 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF