Preken | p. Ole Martin Stamnestrø | Seljumannamesse

Preken av p. Ole Martin Stamnestrø holdt Seljumannamesse 2023
Lyd og regi: Pål Johannes Nes

Alle bilder: Hege Askvik

Støtt vårt arbeid på vipps 650212.