Tillit – Mistillit

Vi lever i et samfunn hvor vi stadig utsettes for en eller form for lureri, enten det er på den ene eller den andre måten.
Uærlige mennesker har dessverre alltid funnets, men nå blir metodene mer og mer utkrøpne og det er lettere og lettere å bli lurt.
Hva gjør dette med tilliten vår?
Vi blir mistenksomme mot vår neste, og hjertene våre lukkes.

I Johannes første brev kan vi lese:

Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 
Bønn og forbønn
Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.[1]

Tillit til Gud er helt avgjørende for vårt trosliv, uten tillit faller troen sammen som et korthus. Tillit til andre mennesker er vanskelig, spesielt om tilliten vår er blitt prøvet, men uten tillit til våre medmennesker kan vi heller ikke bygge opp tilliten til Gud.

I Skriften finner vi avtrykk av alt det vil mennesker kan komme ut for i livet. Tekstene er gamle, men det som gjennomsyrer Skriften er at: «… men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager», slik Sigrid Undset skrev.

La oss, i stedet for å gi etter for følelsen av mistillit istemme Salmisten med disse ordene:

Rop av fryd for Herren,
dere rettferdige!
Det er rett at de oppriktige
synger lovsang.
Pris Herren til lyre,
spill for ham på tistrenget harpe!
Syng en ny sang for ham,
spill vakkert og rop med jubel!
For Herrens ord er sant,
alt han gjør, kan en stole på.[2]

Våre helgener kan være våre hjelpere og modeller, de turde å følge hjertets røst og sitt kall.

FOR HERRENS ORD ER SANT, ALT HAN GJØR, KAN EN STOLE PÅ.

[1] 1 Johs 5, 11

[2] Sal 33, 1

Av Sr Ragnihild Marie op

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF