Ukens samtale

Ukens samtale

Et ukentlig aktualitetsprogram med p. Arne Marco Kirsebom og Pål Johannes Nes. Aktuelle tema i Kirken blir diskutert, gjerne med gjester.

Serien har en egen nettside.

Siste episode:

Alle episoder:

Velkommen til “Ukens Samtale”, en ukentlig aktualitetspodkast som utforsker og diskuterer en rekke temaer relatert til den katolske kirken både i Norge og internasjonalt.
Pål Johannes Nes leder prodkasten sammen med hans faste makker p. Arne Marco. Episodene inneholder ofte spennende gjester og tar sikte på å dykke dypt inn i aktuelle hendelser og gi en klar og forståelig forklaring på komplekse temaer. Våre gjester, som spenner fra lokale eksperter til internasjonale stemmer, bidrar med unike perspektiver som beriker samtalen.


Pål Johannes Nes, ansvarlig redaktør for EWTN Norge

Pål Johannes ble tatt opp i Kirkens fulle felleskap i 2013. Han arbeider på heltid med EWTN Norge, og leder blant annet programmet «Ukens samtale» sammen med sin faste makker p. Arne Marco. Pål Johannes kommer gjerne til din menighet for å snakke om misjon og evangelisering, særlig knyttet til Misjon2030.no og medieprosjektet EWTN Norge. Pål Johannes Nes er medlem av Norsk redaktørforening.

E-post: Pal@ewtn.no
Telefon: +47 482 26 360

p. Arne Marco Kirsebom, geistlig rådgiver for EWTN Norge

Den 1. januar 2024 utnevnte biskop Erik Varden, apostolisk administrator av Tromsø stift, p. Arne Marco til geistlig rådgiver for EWTN Norge. P. Arne Marco har det åndelige ansvaret for EWTN Norge. Han har flere ganger i uken evangelieforklaringer i tillegg til å være fast deltaker i programmet «Ukens samtale».  P. Arne Marco har lisensiatgrad i dogmatikk.

E-post: Arne.Marco@ewtn.no