UT UNUM SINT…

UT UNUM SINT…
Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg.

Av sr Ragnhild Marie op

Vi er inne i bønneuken for kristen enhet, og i en verden hvor freden stadig blir mer og mer ubeskyttet og truet, må vi kristne få lov til å tro er bønn et effektivt og egnet våpen mot krig og ondskap.

I Johannesevangeliet kan vi lese:

Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.[1]

Vi har et umåtelig viktig oppdrag, vi skal forkynne og formidle det glade budskap til verden. Vi kristne må stå sammen i denne misjonen,  og ikke sitte på hver vår tue mens vi kverulerer om ubetydeligheter og det som i den store sammenheng til syvende og sist er bagateller.

   Siden utpekte Herren sytti andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke.  Han sa til dem:
Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.  Gå av sted! Jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere pung, ikke veske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk.  Men når dere kommer inn i et hus, skal dere si: «Fred være med dette hjem!»[2]

   … «Da skal verden skjønne», skriver evangelisten Johannes, og her finner vi vår oppgave: – vi må stå sammen for å kjempe mot de onde kreftene.
Vi skal forkynne – i enhet og i kjærlighet – først da vil verden skjønne, først da vil verden se.

Gå av sted! Jeg sender dere som lam blant ulver  

Men frykte, det skal vi ikke, for Herren vil være med oss.

Samarbeid og arbeid for enhet mellom alle kristne trossamfunn er helt nødvendig, og vi behøves alle som mannskap ombord.

Måtte Gud gi oss styrke og mot til å stå sammen i dette oppdraget.

Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg.

[1] Johs 17, 20

[2] Luk 10,1


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF