10.juni på EWTN Norge | Se opp for de lovkyndige

10.juni på St Rita – EWTN Norge | 9. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Mark 12,38–44
En dag Jesus underviste folket, sa han til dem: «Se opp for de lovkyndige! De liker å gå omkring i side kåper og motta folks hilsener på gaten. De vil sitte fremst i synagogen og ha hedersplassene i gjestebud. De beriker seg på enkers bekostning og gjør seg til av sine lange bønner. Men en desto strengere dom skal de få!»

Så satte han seg like overfor templets skattkiste og så på folk som la penger i kisten; ofte kom det rike, som gav meget. Så kom det en fattig enke og la to lepta i den (det svarer til en kvart romersk as). Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, det skal dere vite, at denne fattige enken her, hun gav mer enn noen av de andre som har lagt penger i kisten. For alle de andre gav av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom, alt hun eide, alt hun skulle hatt til å leve av.»
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Tidebønner:Nye program:Sendeskjema EWTN Norge lørdag 10.juni
08:00 – Laudes
2.lesning matutin
Evangelieforklaring
08:30    Rosenkrans
09:00    Veien hjem

10:00    Truth in the Heart | History and Symbol for the Liturgies of Holy Week
10:30    The Roamin’ Catholic | A True Sacrifice
11:00    Father Spitzer’s Universe | The Moral Wisdom of the Catholic Church Pt. 1
12:00    Trust
13:00    Angelus with Mother Angelica and the Nuns of Our Lady of Angels Monastery
13:05    Reflections with Fr. Leo Clifford | The Mother of God
13:15    The Litany of the Blessed Virgin Mary
13:30    The Holy Rosary with Mother Angelica | Sorrowful Mysteries
14:00    Messe
15:00    Rosenkrans

15:30    Samsending EWTN

18:00    Vesper
Evangelieforklaring
2.Lesing Matutin
18:30    Rosenkrans
19:00    Messe

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF