14.november på EWTN Norge

14.november på EWTN Norge | 32. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN NorgeDagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

La min bønn komme for ditt åsyn,
Herre, vend ditt øre til min klage!

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, hold nådig borte alt som kan skade oss, så vi frigjort på legeme og sjel kan følge din vilje. Ved vår Herre …

1.Lesning Visd 2,23–3,9

Gud skapte mennesket til uforgjengelighet, til et bilde av sitt eget vesen gjorde han det; men ved djevelens avind kom døden inn i verden, og de som hører ham til, får lære den å kjenne. Men de rettferdiges sjeler er i Guds hånd, og ingen pine skal nå dem. For de uforstandiges øyne ser det ut som de er døde, og deres død aktes for en ulykke, og deres bortgang fra oss for en tilintetgjørelse; men de er i fred. Om det enn for mennesker ser ut som de straffes, er deres håp fylt av udødelighet. Og efter en liten refselse skal store goder bli dem til del, fordi Gud prøvde dem og fant at de var ham verdige. Som gull i en smelteovn prøvde han dem, og som fullkomment offer tok han imot dem. Og på den tid da han besøker dem, skal de skinne, og de skal fare frem som gnister i strå. De skal dømme hedningfolk og herske over folkeslag, og Herren skal være konge over dem evindelig. De som setter sin lit til ham, skal forstå sannheten, og de som er tro i kjærlighet, skal bli hos ham; for nåde og miskunn blir hans fromme til del, og han ser til sine utvalgte.

Responsoriesalme

Omkved: Slik vil jeg love deg hele mitt liv, løfte mine hender og prise ditt navn.

Jeg vil love Herren til hver en tid,
min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg av Herren.
Den fattige høre det og glede seg.

Herren vender seg mot de onde
for å utslette deres minne fra jorden.
Herrens øyne følger de rettferdige.
Han vender øret til deres rop.

De rettferdige roper, og Herren hører.
Han frir dem av alle trengsler.
Herren står den sønderknuste nær.
Han hjelper den som er slått til jorden.

Dagens evangelium Luk 17,7–10

På den tid sa Herren: «Sett at en av dere har en tjener som er ute og pløyer, eller gjeter. Sier han da til ham, når han kommer hjem fra marken: ‘Vær så god, kom nå og sett deg til bords?’ Nei, han sier: ‘Gjør i stand aftensmat, og gjør deg så klar og vart meg opp mens jeg spiser. Efterpå kan du få spise selv.’ Og har han så noen takk til sin slave, fordi han gjør det han blir pålagt? Neppe! Men slik skal også dere si, når dere har gjort alt dere har fått befaling om: ‘Vi er unyttige tjenere, vi har bare gjort hva vi var skyldige å gjøre.’»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for uke 4, vol. IV
Tekst til tidebønnene finner du her
Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge


Program på norsk fra kl 08:30-09:30, 13.00-14.0 og 17.30 – 21.00
Rosenkrans kl 08.30 og 17.30

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe oss å spre troen i Norge.

Dagens on demand forslag fra EWTN

 


 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF