21.juni på EWTN Norge | og han skal gi deg din lønn

21.juni på St Rita – EWTN Norge | 11. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Matt 6,1–6.16–18
På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Vokt dere for å gjøre deres fromme gjerninger med tanke på at folk skal se dem; for i så fall får dere ingen lønn hos deres Far i himlene. Når du altså gir en gave, la være å forkynne det med trompetstøt, i synagogen eller på gaten, som de skinnhellige gjør, for at folk skal se opp til dem, – for det sier jeg dere, at dermed har de fått sin lønn. Men når du gir en gave, skal ikke din venstre hånd vite hva din høyre gjør, slik at din gave forblir ukjent; men din Far, for hvem intet er skjult, han skal lønne deg.

Og når dere ber, skal dere ikke gjøre som de skinnhellige; de står gjerne frem i synagogene og på gatehjørnene og ber, for at folk skal legge merke til dem. Men det sier jeg dere, at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du ber, da gå inn i ditt kammer og lukk døren til, og be til din Far som er i det skjulte; for ham er ingenting skjult, og han skal gi deg din lønn.

Når dere faster, så ta ikke på dere en dyster mine, slik som de skinnhellige; de setter opp et riktig elendig ansikt, for at folk skal se at de faster, – men så sier jeg dere også, at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du faster, da skal du både salve ditt hode og vaske ditt ansikt, slik at ingen ser at du faster, andre enn din Far i det skjulte; for ham er ingenting skjult, og han skal gi deg din lønn.»
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Tidebønner:Nye program:Sendeskjema EWTN Norge onsdag 21.juni

08:00 – Laudes
2.lesning matutin
08:30    Rosenkrans
09:00    Gospel glimpses
09:15    Audeiens pave Frans
10:15  The Angelus from the Grotto of the Annunciation in Nazareth
10:30    The Inquisition – The Spanish Inquisition
11:00 Life on the Rock
11:30 The Doctors of the Church – St. Augustine of Hippo, Pt. 1
12:00   Rosenkrans
12:30 Solrun Nes – En ikonmaler
13:00    Angelus with Mother Angelica and the Nuns of Our Lady of Angels
13:05    Reflections with Fr. Leo Clifford
13:15  The Litany of the Most Precious Blood of Jesus
13:30    The Holy Rosary with Mother Angelica
14:00    Daglig messe
15:00    Rosenkrans

Samsending med EWTN Europa

18:00    Vesper
2.Lesing Matutin
18:30   Rosenkrans
19:00   Messe

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF