31.august på EWTN Norge | Ve dere

31.august på EWTN Norge | 21. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Daglig messeVend ditt øre til meg, Herre, og svar meg!
Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud!
Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg.

Allmektige Gud, du forener dine troende i et felles håp. La ditt folk elske det du befaler, og lengte etter det du lover, så våre hjerter under alle livets omskiftelser er fast forankret der hvor de sanne gleder finnes. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Matt 24,42–51

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres herre kommer! Og husk på én ting: Dersom husbonden visste når på natten tyven kom, ville han våke, og ikke la tyven bryte inn i sitt hus. Vær derfor også dere på vakt! For Menneskesønnen kan komme i det øyeblikk dere minst venter det.

Mon tro hvem han er, den tro og kloke tjener, som husbonden har satt til å bestyre sitt hus, så folkene får mat i rette tid? Lykkelig den tjener som finnes i arbeid med dette når husbonden kommer! Ja, det skal dere vite, at ham vil husbonden la råde over alt han eier. – Men hvis det er en slett tjener, som sier til seg selv: ‘Min herre gir seg tid’ – og som så gir seg til å slå de andre tjenerne og feste med sine svirebrødre, – da kommer denne tjenerens husbond en dag han ikke venter ham, i en stund han ikke aner, og sender ham fra seg for å la ham dele skjebne med bedragerne – der de skal gråte og hulke bittert.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Tidebønner:Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Nyheter fra CNA Europa


Se EWTN Norge

Sendeskjema EWTN Norge 25.august
00:00 – Daily Mass
01:00 – Chaplet of Adoration and Reparation
01:30 – Signs of Life: Guardians Dear
02:00 – EWTN Live: Fr. Hezekias Carnazzo, Sr. Margaret Mary, and Sr. Mary Augustine
03:00 – Be a Man: Take Courage and Be a Man Who Lives in the Holy Spirit
03:30 – Thomas Aquinas in Today’s World: What is True?
04:00 – Icons: A Special Mission
04:30 – Long Ride Home with Bear Woznick: To Dare is to Do
05:00 – Papal Audience
06:00 – Holy Land Rosary: Luminous Mysteries
06:30 – Chaplet of St. Michael
07:00 – Father Spitzer’s Universe: The Moral Wisdom of the Catholic Church Pt. 11
08:00 – Life is Worth Living: Courtship
08:30 – Rosenkrans
09:00 – Laudes og 2. lesning matutin
09:30 – At Home with Jim and Joy: Marlene Watkins Pt. 1
10:00 – Dying Without Fear
11:00 – Journey Home: Dr. Tory Baucum
12:00 – Mother Angelica Live Classics: Losing Faith
13:00 – EWTN Live – Biskop Erik
14:00 – Daily Mass
15:00 – Holy Rosary and Devotions with the Franciscan Missionaries of the Eternal Word
15:30 – Church and the Poor: The Call to Be Humble Servants
16:00 – Chaplet of Divine Mercy
16:20 – Live Adoration from EWTN Chapel
16:30 – Rosary for Kids: Luminous Mysteries
17:00 – My Catholic Family: St. Francis of Assisi
17:30 – Rosenkrans
18:00 – Vesper og 2. lesning Matutin
18:30 – Markus evangeliet med Katolsk horisont
19:00 – SEGL
20:00 – Katolsk forum
20:45 – Kveldsbønn
21:00 – EWTN Live: Biskop Erik
22:00 – EWTN News Nightly
22:30 – Dominican Sisters of Mary, Mother of the Eucharist: Cultivating the Virtues – The Cardinal Virtues
23:00 – Handing on the Faith: Handing on the Faith Prayerfully
23:30 – EWTN Bookmark: All One in Christ: A Catholic Critique of Racism and Critical Race Theory

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Dagens on demand forslag fra EWTN


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


 

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF