Festen for Vår Frue av Rosenkransen

Festen for Vår Frue av Rosenkransen

Kirken feirer denne festen den 7. oktober, og vi feirer at den katolske flåten seiret over Det ottomanske imperiet i slaget ved Lepanto den 7. oktober 1571. Selv om de tyrkiske styrkene var overlegne i antall, vant den kristne flåten fordi den sto under Den hellige rosenkransens beskyttelse.

Hva hendte i slaget ved Lepanto?

Før dette slaget hadde ikke Det ottomanske riket tapt et eneste viktig slag siden det forrige århundret. Den hellige Pave Pius V innså at de katolske styrkene trengte åndelig hjelp, så han oppfordret hele Europa til å be rosenkransen for seier. Kvelden før slaget skulle stå, knelte også sjøfolkene og ba rosenkransen. Hovedstyrkene ble ledet av habsburgeren Don Juan.

Den 7. oktober gikk den kristne flåten til kamp under en fane som var blitt velsignet av paven. De hadde også med seg et bilde som var blitt sendt til den spanske kongen fra Mexico, som fremstilte det mirakuløse bildet av Vår frue av Guadalupe. En av admiralene bar det på seg, og dette bildet befinner seg nå i kirken San Stefano i Aveto i Italia.

Da den kristne flåten møtte de tyrkiske krigsskipene, hadde disse dannet en formasjon som en månesigd, symbolet for Islam. Den katolske flåten var organisert som et kors. Til sammen 400 skip deltok i slaget, noe som gjorde det til det største sjøkrigsslaget noensinne. Det foregikk i Patrasbukten, på vestkysten av den greske halvøya. Etter fem timers kamp vant den kristne flåten.

Hvem var det som kjempet i slaget ved Lepanto?

En sammenslutning av katolske maritime stater som primært besto av Spania, Venezia og Genova stilte med skip og sjøfolk i kampen mot Det ottomanske imperiet, som hadde sitt hovedsete i Istanbul. Tyrkerne ville utvide sitt herredømme fra de sørøstre delene av Europa der de allerede hadde fotfeste. En tyrkisk seier ville ført til en ekspansjon av Islam inn til hjertet av Europa. Mange historikere hevder at dette var et av de mest avgjørende slag som noen gang er blitt utkjempet.

Hvorfor feirer vi Vår frue av rosenkransen?

Pave Pius V visste at Vår frue hadde gått i forbønn for den kristne flåten, og dermed sikret den seier over tyrkerne. Han fikk denne vissheten gjennom en visjon på selve dagen for slaget, der Jomfruen viste seg og gjorde seieren kjent for ham. Som en takksigelse erklærte paven denne dagen som en fest for Vår frue av seieren, senere kjent som Vår frue av rosenkransen.

Vet dere hva Vår frue sa om rosenkransen? At hele verden ville bli forandret hvis alle ba den. … Hvis min Mor sier «be den», vil jeg be den.»  Mother Angelica

Hvem ga Jomfru Maria rosenkransen til?

Ifølge tradisjonen viste Jomfru Maria seg for den hellige Dominikus i 1208 og lærte ham å be rosenkransbønnen. Han brukte den med stort hell i kampen mot det albigensiske kjetteri. Tradisjonen som utpeker Dominikus til rosenkransandaktens opphavsmann ble etter hvert heftig debattert, men ble siden støttet av 13 paver.

Foto: Lawrence OP

På 1400-tallet grunnla dominikaneren Alan de la Roche det første Rosenkransbroderskapet. Disse broderskapene feiret en fest til ære for Vår Frue av Rosenkransen hver første søndag i oktober. Under slaget ved Lepanto ba de romerske broderskapene Rosenkransen i gateprosesjoner. Etter at slaget var vunnet den 7. oktober, ble det naturlig å legge feiringen til denne dagen. Siden er oktober blitt måneden der vi ærer rosenkransen ved å be den hver dag i hjem og kirker.

Hva er hensikten med å be rosenkransen?

Som alle bønner er målet med rosenkransbønnen å bringe oss nærmere Gud. Til forskjell fra de fleste talte bønner, skal rosenkransen også være en meditasjon over mysteriene. Mens man ber Hill deg Maria for hver perle, mediterer man over en bestemt hendelse i Jesu liv.

Som en talt bønn har rosenkransen, på samme måte som andre talte bønner, som formål å tilbe Gud, å gjøre bot, å takke for Guds gaver og be om noe for oss selv eller andre. Når vi ber rosenkransen, kan vi dedikere vår bønn til et av disse formålene. Noen velger å ha forskjellige intensjoner for hver dekade.

Rosenkransen er en meditasjon som kan lede oss til disse bønnens formål ved at vi kontemplerer mysteriene. Vi blir gjennom dette innstilt på takke Gud for hans kjærlighet til oss gjennom Jesus og Maria. De står foran oss som hellige forbilder, og våre synder blir tydeligere. Slik leder rosenkransen oss til dypere tro, håp og kjærlighet. Mange helgener har vitnet om dette, og peker på rosenkransen som en dør til et dypere bønneliv og enhet med Gud.

Er bønnen «Hill deg Maria» fra bibelen?

I Lukas 1, 28 hilser engelen Gabriel Maria med ordene: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» I norske bibeloversettelser fra tidligere tider het det: «Hill deg Maria, full av nåde», slik bønnen lyder også i dag.

I Lukas 1,42 er Elisabets ord til Maria: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv.» Bønnen lyder: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus»

Endelsen «Hellige Maria. Guds Mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime» er senere blitt føyd til av Kirken.

Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinner,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.

Hellige Maria, Guds mor,
be for oss syndere, nå og i vår dødstime.
Amen.

Innholdet (mysteriene) som vi mediterer over mens vi ber denne bønnen, er fra Jesu liv, død og oppstandelse. I katolsk tid i Norge kalte man rosenkransen «Bibelen på band».

Rosenkransbønnen er ikke et sakrament i Den katolske kirke, og alle kan derfor be den. Den er tilgjengelig for alle som ønsker å ære og be til Guds hellige mor Maria.

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm
Denne teksten er en del av EWTNNorge sin presentasjon av fester og kirkeårets tider


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Hør
Til Vår Frues pris | Vår Frue av Rosenkransen
Matutin lesning 2 – Vår Frue av Rosenkransen

Gratis ebok
OurLadyoftheRosary_eBook_2023

Se


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF