Den internasjonale kateketiske kongress

En gledesfull formasjonsreise til den tredje internasjonale kateketiske kongress, 8-10 september 2022 i Vatikanet.

Invitasjonen til denne kongressen i Vatikanet var sendt ut til hele vår verdensvide Kirke, og mange hadde som jeg, takket ja til å delta. 82 land var representert, og derfra var til sammen 26 biskoper, 234 prester, 15 diakoner, 128 ordensfolk og 956 lekpersoner, menn og kvinner i alle aldre. Temaet for kongressen var: «Kateketen, et vitne om det nye livet i Kristus.»

Det var mange inspirerende foredrag både fra kardinaler, biskoper, prester og lekfolk. De minnet oss om hva som er det sentrale budskapet i vår tro, vårt kall til å følge Jesus, som er et kall til frihet og glede. Gjennom vår dåp er vi alle kalt til å følge Mesteren og være et vitne. For dette nye livet i Kristus, som særlig den tredje del av katekismen lærer oss om, er de 10 bud og saligprisningene en stor gave og hjelp. Saligprisningene er vårt identitetsmerke som katolske kristne, ble det sagt. Å leve det nye livet er å leve i en kontinuerlig formasjon av oss selv som katolsk troende mennesker. Samtidig må det å leve dette nye livet med nødvendighet innebære at vi er et vitne for andre gjennom vårt liv, våre ord og handlinger. Særlig ble det gjentatte ganger fokusert på hvor viktig det personlige møtet med andre mennesker er for formidlingen av det kristne budskapet.

I foredragene ble det også snakket om det særlige kallet til katekettjeneste. Paven har i dokumentet Antiquum Ministerium løftet fram denne gamle tjenesten i Kirken og fornyet den ved å opprette en egen katekettjeneste som de som er kalt til, kan bli innsatt i, gjennom en egen liturgi. På slutten av kongressen kom høydepunktet med audiens av paven der han snakket konkret til oss om nettopp kateket-tjeneste. Paven poengterte at tjenesten han formelt hadde innsatt i Kirken, er en tjeneste han sterkt ønsker at de som er kalt til, skal tre inn i, og han ivret for at vi som var til stede på kongressen skulle be om nettopp dette.  Å høre ham tale var i sannhet å høre stemmen til en god hyrde, den fremste hyrden i Kirken, som i sin person og kall er representant for Kristus, Den ène sanne Gode Hyrde. Den Hellige Far talte kjærlig og formanende til sine barn, om å alltid holde fast på kilden til vår trosglede og aldri å gå trøtt av å være en kateket. Han poengterte også at katekesen må være noe annet enn en «skoleklasseundervisning», den må lede mennesker til et personlig møte med Gud, og han delte selv med oss hvordan hans møte med en kateket til hans egen forberedelse til førstekommunion hadde vært svært viktig for ham.

Av de ca 1400 deltagerne på kongressen, ble 50 personer trukket ut til å få et personlig møte med paven. Jeg var så heldig å få være en av dem, som fikk komme fram og håndhilse på ham. Jeg takket ham for at han nettopp er Kirkens gode hyrde som leder oss til Den Ène Gode Hyrde. Jeg hadde kjøpt et kors til å ha rundt halsen, med motiv som er identisk med det paven selv bruker; nemlig korset som fremstiller Jesus som Den Gode Hyrde, med Ånden, i symbol av en due, over. Dette hadde jeg i hånden da jeg mottok hans velsignelse og siden skal jeg for alltid bære det rundt halsen.

Gleden over å ha møtt Kirkens Hyrde personlig og lyttet til hans stemme, er en svært god inspirasjon og utrustning til også å starte igjen med nye Gode Hyrde-katekese-programmer denne høsten her på St Rita radio.

Å ha lyttet til paven og møtt ham personlig var i sannhet et betydningsfullt møte, men det viktigste ved dette møtet, er at det får meg til å tenke at det er et annet møte som er langt større og viktigere, og som alle kan forberede seg til å erfare; nemlig det personlige møtet med Jesus Kristus i sakramentene, og fremfor alt i Den Hellige Kommunionen!

Av Reidun Jofrid Kleppestrand, katekese­koordinator St Paul menighet, Bergen

Pope to catechists: ‘Share a living experience of the faith’ – Vatican News

https://photo.vaticanmedia.va/en/6219-10-09-2022CongressoInternazionaledeiCatechisti
Foto: Privat

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF