Jeg er det sanne vintre

Jeg er det sanne vintre
Av sr Ragnhild Marie Bjelland OP

Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden.  Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer[1]. 

Ordene, fortellingen – den lignelsen vi hører her, er en del av den mye lengre ” Jesu avskjedstale”, den lange talen han holder for disiplene den siste ganger de er sammen, ved innstiftelsen av nattverden, som er det vi feirer skjærtorsdag

Dette er før han skal dø, – før han skal stå opp igjen og ved sin oppstandelse gi oss nytt liv.

Om ikke lenge er det nettopp det vi skal feire, Herrens oppstandelse, oppstandelsen som gir oss nytt liv.

Senere i det samme avsnittet hører vi; ” be da om hva dere vil, og dere skal få det”.

Dette er sterke ord, ord fulle av håp., det er store ord. Be om hva du vil, så skal du får det!

Hvordan i alle dager skal vi klare å tro på dette? I denne verden hvor ondskap og grusomheter nærmest oversvømmer nyhetsbildet hver eneste dag.

Som så mye annet i vårt trosliv, dreier det seg først og fremst om å tro på den Allmektige, og å tro på det vi ikke kan klare å forstå. Troen kan aldri forklares eller belyses med fornuften, den må bare tas imot som den gaven den er.

be da om hva dere vil, og dere skal få det”.

Vi som er forenet med ham, vi er som innpodede grener, fordi de ved å ha del i den Hellige Ånd har fått samme natur som ham.  Det er nemlig den Hellige Ånd som har knyttet oss til Kristus, Frelseren.

Det som er podet inn på et tre, blir en del av det, selv om det egentlig ikke er samme tre.

For det er bare ved et godt og fritt valg vi kan kommet dit – nemlig gjennom vår tro.

Vi er blitt innpodet, vi er av blitt en del hans slekt og fått verdighet som sønner og døtre.

La oss trofast holde fast på det vi har fått bli, grener, sønner, døtre – innpodet i Ham, la vårt svar på denne gaven være å uten svik å holde oss til det hellige bud som vi har fått.

På samme måte som vinrankens stamme gjør at grenene til stadighet, og om og om igjen bærer frukt, for slik er jo naturens vesen,  – på samme fører Guds enbårne Ord de hellige inn i et slags slektskapsforhold med Gud Faderens og sin egen natur ved å gi dem Ånden.

be da om hva dere vil, og dere skal få det”.

[1] Johs 15, 1


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF