Nye vedtekter og nytt styre i EWTN Norge

Rita medier og produksjon AS som driver EWTN Norge og St Rita Radio, har i generalforsamling den 29. juli endret vedtekter til et ideelt aksjeselskap. Formålet for selskapet er også tydeliggjort.

Formål:
Selskapet er et ideelt aksjeselskap hvor det ikke-økonomiske formålet skal bidra til katolsk evangelisering i Norge gjennom ulike medier. Organisasjonens virksomhet skal være forankret i Den romersk-katolske kirkes tro. Alle handlinger og aktiviteter skal være i harmoni med Kirkens offisielle lære og vedtatte doktriner.

Det er også en glede å meddele at nytt styre er på plass, advokat Håkon Bleken har tiltrådt som styreleder med sr Anne Bente Hadland, Iwo Bender og Erika Eva Nes som styremedlemmer. Dette sikrer et bredt spekter av erfaring innen juss, teologi, media og økonomi.
Pål Johannes Nes fortsetter i stillingen som ansvarlig redaktør.

Gjennom det neste året vil vi sammen med styret jobbe med å overføre det meste av eierskapet til katolske institusjoner for å sikre en tydelig forankring i det katolske Norge.

Erika Eva og Pål Johannes Nes

Vedlegg
Vedtekter Rita Medier og Produksjon AS

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF