St Olav kirkeblad – EWTN Norge

En notis om EWTN Norge i siste nummer av St Olav Kirkeblad, en notis med flere faktafeil på få linjer, har vekket undring. Vi vil derfor få minne om følgende: EWTN Norge er et ideelt, upolitisk selskap eid fullt og helt av norske interesser, deriblant Trondheim katolske stift.

EWTN Norge eksisterer ene og alene for å spre kunnskap i vårt land om Jesu Kristi evangelium i henhold til Den katolske Kirkes lære. Vår målsetning er å være samlende, ikke splittende. Vi står i helhjertet lojalitet til våre biskoper. Vi er takknemlige for de mange frivillige fra alle Norges stift som bidrar raust til vårt programtilbud. Å antyde at EWTN Norge farves av en politisk profil i den ene eller annen retning, er usaklig og uriktig.

Pål Johannes Nes

Ansvarlig redaktør EWTN Norge – St Rita Radio
pal@ewtn.no
482 26 360

Vedtekter Rita Medier og Produksjon


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF