17.november på EWTN Norge

17.november på EWTN Norge | 32. uke i det alminnelige kirkeår, fredag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN NorgeDagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

 

Inngangsvers

La min bønn komme for ditt åsyn,
Herre, vend ditt øre til min klage!

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, hold nådig borte alt som kan skade oss, så vi frigjort på legeme og sjel kan følge din vilje. Ved vår Herre …

1.Lesning Visd 13,1–9

Ubehjelpelige dårer er alle de mennesker som har vært uten kunnskap om Gud, og som ikke har maktet, av de gode ting de ser, å kjenne ham som er. Ved å gi akt på hans gjerninger har de ikke gjenkjent mesteren, men har holdt enten ilden eller vinden eller den flyktige luft eller stjernenes krets eller det brusende vann eller himmelens lys for de guder som styrer verden. Var det fordi de gledet seg over disse tings skjønnhet at de holdt dem for guder, da burde de ha innsett hvor meget herligere enn disse deres herre er; for skjønnhetens opphav har skapt dem. Men var det fordi de var slått av undring over deres makt og deres virkekraft, da burde de av dem ha skjønt hvor langt mer mektig han er, som har laget dem. For av skapningens storhet og skjønnhet kan vi slutte oss til og se deres opphav. Men likevel er disse mennesker ikke så meget å laste; for de farer kanskje vill nettopp når de søker og gjerne vil finne Gud. For når de dveler ved hans gjerninger, ransaker de og lar seg dåre ved synet av dem, fordi de ting de ser, er skjønne. Men på den annen side er heller ikke de å unnskylde; for har de kunnet nå så langt i kunnskap at de kan utgranske verden, hvorfor har de da ikke snarere funnet disse tings herre?

Responsoriesalme Sal 19(18),2-3.4-5ab

Omkved: Himlene forkynner din ære, Herre.

Himlene forkynner Guds ære,
hvelvingen kunngjør hans henders verk.
Dag bærer bud til dag,
natt gir sin kunnskap til natt.

Uten ord og uten tale,
det er ingen lyd å høre.
De forkynner for hele jorden,
til jorderiks ende når deres ord.

Dagens evangelium Luk 17,26–37

«Som det gikk til i Noas dager, slik skal det også gå når Menneskesønnen kommer: De spiste og drakk, tok seg hustru eller fikk en mann – inntil den dag Noa gikk inn i arken. Da kom flommen, og alle omkom. Eller som det gikk i Lots dager: De spiste og drakk, kjøpte og solgte, plantet og bygde, – men den dag Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen, og alle omkom. Og slik skal det gå den dagen Menneskesønnen åpenbares.

Om noen den dagen er oppe på takterrassen, men har sakene sine inne i huset, må han ikke gå inn og hente dem, og den som er ute på marken, må ikke gå hjem igjen. Husk på Lots hustru! Den som prøver å frelse livet, han skal miste det, mens den som setter livet til, han skal vinne det og leve. Og jeg sier dere: Den natten skal det ligge to i en seng, og den ene bli tatt med, den andre latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern, og den ene blir tatt med, den andre latt tilbake.» – Men da de tok til orde og spurte: «Hvor, herre?» svarte han bare: «Der hvor åtselet ligger, vil gribbene vite å samles.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for uke 4, vol. IV
Tekst til tidebønnene finner du her


Nye program:Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge


Program på norsk fra kl 08:30-09:30, 13.00-14.0 og 17.30 – 21.00
Rosenkrans kl 08.30 og 17.30

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe oss å spre troen i Norge.

Dagens on demand forslag fra EWTN


 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF